สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ เตรียมสอบฟันวินัย กรณีนิสิตออกแถลงการณ์ กระทบบุคคลอันเป็นที่เคารพของผู้อื่น

27 ต.ค. 2564 - 14:53 น.

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ เตรียมสอบฟันวินัย กรณีนิสิตออกแถลงการณ์ สร้างความกระทบบุคคลอันเป็นที่เคารพของผู้อื่น ชี้ขัดคุณธรรมมาตรฐานสากล

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 เพจ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ประกาศจะดำเนินการสอบวินัย กรณีที่นิสิตออกแถลงการณ์ใดๆ กระทบต่อบุคคลอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้อื่น พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ลิดรอนเสรีภาพทางความคิด เพียงแค่ต้องดำเนินการให้อยู่ในครรลองอย่างที่ควรจะเป็น

สำหรับรายละเอียดแถลงการณ์ของสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ สรุปว่า

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทั้งทางความเชื่อ ศาสนา และเชื้อชาติ ซึ่งจุฬาฯ ตระหนักถึงคุณลักษณะดังกล่าวของสังคมไทยเป็นอย่างดี จึงให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่าง ทั้งทางความคิด ภูมิหลังทางสังคม ไปจนถึงความเชื่อทางการเมือง ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเองก็เคารพเสรีภาพทางความคิดของนิสิตมาโดยตลอด รวมถึงตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

แต่ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย จุฬาฯ ถือเป็นบทบาทสำคัญที่ต้องแนะนำและดูแลกิจกรรมของนิสิตให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และระเบียบของมหาวิทยาลัย

ฉะนั้น หากความปรากฏว่านิสิตของมหาวิทยาลัยประพฤติตนหรือดำเนินการในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกแถลงการณ์ หรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่น โดยมิได้เป็นไปตามหลักวิชาการ กล่าวคือ ไม่ได้ทำไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลอย่างสุจริตและรอบด้าน อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อคุณธรรมอันเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล หรือเป็นการแสดงออกที่ไม่เคารพความเห็นต่าง หรือความเลื่อมใสของผู้อื่น

จุฬาฯ ไม่อาจนิ่งเฉย และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อกล่อมเกลาให้นิสิตของมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของหลักความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งจะดำเนินสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว หากพบว่ามีการกระทำที่ต่อหลักกฎหมาย หรือระเบียบมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการทางวินัยต่อไป

ในแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีวัตถุประสงค์ลิดรอนหรือจำกัดเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการแต่อย่างใด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ เตรียมสอบฟันวินัย กรณีนิสิตออกแถลงการณ์ กระทบบุคคลอันเป็นที่เคารพของผู้อื่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง