เช็กไทม์ไลน์ คลังโอนเงินให้ผู้ถือบัตรคนจนเดือนพ.ย. เงินเข้าวันไหน-ได้กันเท่าไร หลังครม.อนุมัติงบประมาณ 54,506 ล้าน สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 1 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 54,506 ล้านบาท สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 โดยจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรฯ 2 ส่วน ได้แก่

1.เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ย.-ธ.ค.64 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ย.-ธ.ค.64 รวมเป็น 500 บาทต่อคน ในเดือน และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

สำหรับกำหนดการจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนพ.ย.64 ในแต่ละรายการ ดังนี้

วันที่ 1 พ.ย.64 ซื้อสินค้า วงเงิน 200 หรือ 300 บาท ได้สิทธิทุกเดือน , โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรได้รับเดือนละ 200 บาท ครม.เติมเงินให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท ผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่พ.ย.-ธ.ค. กดเป็นเงินสดไม่ได้ นอกจากรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าแล้วสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่ง ส่วนกลุ่มเปราะบาง ได้รับ 500 บาท ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้สิทธิส่วนลดทุกเดือน ค่าก๊าซหุงต้มวงเงิน 55 บาท ได้ส่วนลด 3 เดือนต่อครั้ง

วันที่ 18 พ.ย.64 เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนก.ย.65 กดเป็นเงินสดได้ เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับในวงเงิน 100 บาท และต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทเอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

วันที่ 22 พ.ย.64 เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงกันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้ รวมทั้งเพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน