สบน. ยัน กระทรวงการคลัง หมดสิทธิกู้เงิน 2.5 หมื่นล้าน ช่วยการบินไทย เหตุปัจจุบันการบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว คลังจึงเข้าไปดูแลไม่ได้

3 พ.ย. 2564 – นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวถึงกรณีที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง จำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท

นางแพตริเซีย กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ไม่สามารถดำเนินการกู้เงินให้การบินไทยได้ เนื่องจากปัจจุบันการบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หนี้สาธารณะแล้ว ดังนั้นการกู้เงินต่าง ๆ ของบริษัท กระทรวงการคลังคงไม่สามารถเข้าไปดูแลให้ได้

สบน. คงดูแลเรื่องการกู้เงินให้ไม่ได้ คงต้องไปคุยกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะที่คลังถือหุ้น ว่ามีวิธีการอะไรที่จะสามารถดำเนินการได้อีกบ้าง

ส่วนกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน (กบน.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตามกรอบของ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมัน ไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมสภาพคล่องในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ว่า เรื่องดังกล่าวกองทุนน้ำมันมีอำนาจดำเนินการกู้เงินได้เองตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สบน. แต่อย่างใด แต่หากเรื่องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว แผนการกู้เงินดังกล่าวก็จะถูกบรรจุอยู่ในแผนบริหารหนี้สาธารณะ จึงจะเริ่มกู้เงินได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน