เผยข้อบังคับ! สรรหาอธิการบดี ม.เชียงใหม่ ให้ใช้วิธีหารือกัน ห้ามเลือกตั้ง ผู้สมัครคนใดสนับสนุนการเลือกตั้งและการหยั่งเสียง คณะกรรมการก็สามารถตัดชื่อออกได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

27 พ.ย. 2564 – จากกรณีการคัดเลือกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โลกออนไลน์มีการแชร์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 5 (4)

โดยมีระเบียบข้อหนึ่ง สั่งห้ามมีการสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งหรือการหยั่งเสียง หากเจ้าหน้าที่คนใดกระทำหรือสนับสนุน จะมีความผิดทางวินัย หน่วยงานต่าง ๆ ให้ใช้วิธีการเสนอชื่อด้วยวิธีปรึกษาหารือเท่านั้น

แฟนเพจศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่ง เผยแพร่ความเห็นของ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ ระบุดังนี้

เมื่อการเสนอให้มีการหยั่งเสียงอธิการบดีกลายเป็น “ความผิด” ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่จะมีการดำเนินการคัดเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2565

ในระหว่างนี้ทางสภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับด้วยการกำหนดว่าผู้สมัครคนใดสนับสนุนการเลือกตั้งและการหยั่งเสียง คณะกรรมการก็สามารถตัดชื่อออกได้ และหากผู้ปฏิบัติงานคนใดมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก็จะถือว่ามีความผิด “ทางวินัย” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีทุกขั้นตอนให้ใช้วิธีปรึกษาหารือ และมิให้ดำเนินการโดยวิธีเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง หากปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อรายใดสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือยอมรับวิธีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง ให้คณะกรรมการตัดชื่อออกจากกระบวนการสรรหา และถ้ามีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนก็ให้ถือว่ามีความผิดทางวินัย

** อ่านข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 5 (4) ดูข้อบังคับฉบับเต็มที่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน