เช็กด่วน! โอนวันนี้ เงินเยียวยา นักร้อง นักดนตรี ผู้ประกันตนที่ทำงานในสถานบันเทิง รับ 5,000 บาท เผยวิธีตรวจสอบสิทธิ ง่ายๆ 4 ขั้นตอน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กรณี สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น

กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยเริ่มโอนเงินให้ในวันที่ 29 ธ.ค.64

ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.sso.go.th เปิดให้เช็กสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

2.เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)

3.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

4.กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ระบุว่า สปส.จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้ผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย ทั้งมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนจริง

โดย สปส.จะเริ่มโอนเงินในรอบแรกให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิดังกล่าว ผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชน ในวันที่ 29 ธ.ค.นี้

สำหรับการโอนเงินในงวดที่ 1

ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 8,133 ราย

ผู้ประกันตน มาตรา 39 จำนวน 953 ราย

ผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 27,618 ราย

จำนวนเงินรวม 183,520,000 บาท

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค.65 และให้สมาคมข้างต้นรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค.65

โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง หากมีข้อสงสัย โทรสายด่วน สปส. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน