คนละครึ่ง เฟส 4 ลงทะเบียนรายใหม่อีก 1 ล้านสิทธิ เริ่มใช้จ่ายได้พรุ่งนี้แล้ว ถึงวันที่ 30 เม.ย.65 เผยมียอดลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 9.2 แสนราย

วันที่ 16 ก.พ.65 สำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 กระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลว่า ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 4 สำเร็จ จากผู้ลงทะเบียน 1 ล้านสิทธิที่เปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่ จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้วันแรกในวันที่ 17 ก.พ.จนถึงวันที่ 30 เม.ย.65

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1-14 ก.พ.65 ณ เวลา 23.00 น. พบมีผู้ใช้สิทธิ 23.67 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 28,310.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 14,346.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 13,963.7 ล้านบาท

มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 11,024.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 5,224.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,306.5 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 10,221.2 ล้านบาท ร้านบริการ 489.2 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 44.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว 25.31 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และมีประชาชนทั่วไปที่ไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 แต่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 สำเร็จแล้ว 9.2 แสนราย

สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 17,459 ราย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน