มาแล้ว! กองทัพบก แจ้งวันเข้าตรวจเลือก ‘เกณฑ์ทหาร’ ปี 65 วันที่ 1-20 เม.ย. นี้ ย้ำมาให้ตรงตามวันนัด และสถานที่ที่ระบุไว้ แจงพร้อมดูแลอย่างเหมาะสม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

22 มี.ค. 2565 – พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-20 เม.ย. (เว้นวันที่ 6 และ 13 – 15 เม.ย.)

ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ การบริหารจัดการที่กระชับรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งคณะกรรมการตรวจเลือกที่จะดำเนินการพร้อมกันใน 77 จังหวัด 928 หน่วยตรวจเลือก

ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ได้แก่ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2544 (อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์) กับ ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2536-2543 (อายุ 22-29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ) ให้เตรียมตัวเข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)

พร้อมเตรียมเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประชาชน, ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9), หมายเรียกฯ (สด.35), วุฒิการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ โดยเฉพาะผู้จะขอใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น ลดเวลาประจำการตามวุฒิการศึกษา ผู้ที่ขอผ่อนผัน หรือขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน รวมทั้งผู้ที่ต้องการสมัครเป็นทหาร ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

สำหรับในปีนี้ กองทัพบกได้ทำการคัดเลือกทหารกองประจำการไว้แล้วจำนวนหนึ่ง จากโครงการสมัครเป็นทหารกองประจำการ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ (ที่รับผู้ที่มีอายุ 18-20 ปี และ 22-29 ปี สมัครเป็นทหาร) ทำให้ยอดผู้ที่จะต้องเข้ามาเป็นทหารกองประจำการในปีนี้ลดลง กองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นทหาร ต้องแจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการทันที ในวันที่มารับการตรวจเลือก กองทัพจะเปิดโอกาสให้มีการสมัครหรือร้องขอเป็นทหารก่อน จากนั้นหากมีผู้สมัครยังไม่ครบตามความต้องการ จึงจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

กองทัพบกขอเรียนว่า การตรวจเลือกทหารเป็นความรับผิดชอบของชายไทย และกองทัพบกพร้อมดูแลอย่างเหมาะสม ขอให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ ไปตรวจเลือกให้ตรง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน