สบส. เตือน รพ.-คลินิกเอกชน ไลฟ์สดรีวิว รักษาพยาบาล พบใช้คำต้องห้าม โอ้อวดเกินจริง เข้าข่ายโฆษณาไม่รับอนุญาต และเป็นเท็จ ย้ำ ต้องปรามผู้รับบริการหากมารีวิว

วันที่ 7 ก.ย.2565 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า กระแสไลฟ์สดกำลังมาแรง หากใช้ในเชิงสร้างสรรค์ย่อมเป็นประโยชน์ แต่หากใช้ไม่ถูกต้องอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่สังคมได้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ยิ่งต้องควบคุม ดูแล ไม่ปล่อยให้บุคลากรหรือผู้รับบริการทำการไลฟ์สดระหว่างรักษาพยาบาล หรือทำลักษณะการโฆษณาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้า หรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบริการของสถานพยาบาล

นพ.ธเรศ กล่าวต่อว่า การไลฟ์สดรีวิวบริการของสถานพยาบาล หลายคนอาจคิดว่าเป็นการให้ความรู้หรือข้อแนะนำบริการมิได้เป็นการกระทำผิดกฎหมาย แต่จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่าการไลฟ์สดของสถานพยาบาลที่ผ่านมา ไม่ว่ากระทำโดยบุคลากรของสถานพยาบาลหรือผู้รับบริการบางราย มีการใช้คำต้องห้ามของการโฆษณา เช่น

สบส. เตือน รพ.-คลินิกเอกชน ไลฟ์สดรีวิว รักษาพยาบาล พบใช้คำต้องห้าม โอ้อวดเกินจริง เข้าข่ายโฆษณาไม่รับอนุญาต

สบส. เตือน รพ.-คลินิกเอกชน ไลฟ์สดรีวิว รักษาพยาบาล พบใช้คำต้องห้าม โอ้อวดเกินจริง เข้าข่ายโฆษณาไม่รับอนุญาต

จบในที่เดียว รับรองผลลัพธ์ได้ผล 100% ฯลฯ ในระหว่างการไลฟ์ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโฆษณาในลักษณะที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ขอให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบแพทย์หรือผู้รับบริการไลฟ์สดระหว่างรับบริการ หรือไลฟ์สดรีวิวบริการในพื้นที่สถานพยาบาล ต้องมีการห้ามปรามหรือทักท้วงให้หยุดกระทำดังกล่าว หากปล่อยปละละเลยมิห้ามปรามแล้วสถานพยาบาลเองจะเข้าข่ายความผิดในฐานยินยอมให้บุคคลอื่นโฆษณาสถานพยาบาลแทนโดยมิได้รับอนุญาต

นพ.ภานุวัฒน์ กล่าวต่อว่า อีกทั้งแพทย์ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ไลฟ์สดเอง อาจจะมีความผิดในฐานละเมิดสิทธิของผู้ป่วย และผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์อีกด้วย หากพบเห็นเบาะแสการโฆษณาของสถานพยาบาลใดที่มีลักษณะเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือมีเนื้อหาล่อแหลมสื่อไปในทางลามกอนาจาร ผิดศีลธรรมในเขต กทม. สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน สบส. 1426 หากอยู่ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน