บัตรเครดิต คือ บัตรสินเชื่อประเภทหนึ่ง ที่ธนาคารออกให้ใช้จ่ายแทนเงินสด หลายคนจึงเลือกใช้เพื่อความสะดวกสบาย และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

แต่สิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ต้องทราบ คือ การมีวินัยในการใช้สินเชื่อประเภทนี้ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยสูง หากใช้อย่างไม่ระวังอาจเป็นหนี้หัวโต โดยที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยการให้ธนาคารพาณิชย์ ปรับลดการผ่อนชำระขั้นต่ำ จาก 10% เป็น 5%

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปลายปี 2566 จากนั้น จะทยอยปรับขึ้นอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ซึ่งหลายธนาคารได้ทยอยประกาศ อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ จาก 5% เป็น 8% ตั้งแต่รอบเดือน ม.ค.67 เป็นต้นไป

โดยพบว่า ธนาคารออมสิน ได้ประกาศแจ้งลูกค้า ธนาคารจะดำเนินการปรับเพิ่มอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับบัตรเครดิต (Minimum Payment) ตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย จากเดิม 5% เป็น 8% (ยอดค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 500 บาท) ตั้งแต่รอบบัญชี เดือนมกราคม-ธันวาคม 2567

นอกจากนี้ ยังพบประกาศของ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรี ด้วยแล้วเช่นกัน โดยจะเริ่มต้นอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จาก 5% เป็น 8% ในรอบเดือน ม.ค.67 เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขแต่ละธนาคารนั้น ผู้ใช้บัตรสามารถติดตามประกาศได้จากธนาคารที่ถือบัตร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน