เปิด 10 อันดับ ตำแหน่งราชการ สายงาน (ประเภททั่วไป-วิชาการ) ​ที่จะเกษียณอายุมากสุด ในช่วง 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2566-2567 อ้างอิงข้อมูลจาก กพ.

เพจ LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อมูล 10 อันดับ ตำแหน่งในสายงาน (ประเภททั่วไป) ​ที่จะเกษียณอายุมากที่สุด ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575) โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กำลังคนภาครัฐ 2565 และ สำนักงาน ก.พ. ไว้ตามลำดับดังนี้

อันดับ 1 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4,499 คน

อันดับ 2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2,509 คน

อันดับ 3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2,036 คน

อันดับ 4 นายช่างโยธา จำนวน 1,833 คน

อันดับ 5 เจ้าพนักงานป่าไม้ จำนวน 1,476

อันดับ 6 เจ้าพนักงานสรรพากร จำนวน 1,462 คน

อันดับ 7 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ จำนวน 1,350 คน

อันดับ 8 นายช่างรังวัด จำนวน 1,267 คน

อันดับ 9 เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1,213 คน

อันดับ 10 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1,008 คน

ขณะที่ 10 อันดับ ตำแหน่งในสายงาน (ประเภทวิชาการ) ​ ที่จะเกษียณอายุมากที่สุด 10 อันดับ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575)

อันดับ 1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 24,845 คน

อันดับ 2 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 8,691 คน

อันดับ 3 นายแพทย์ จำนวน 2,260 คน

อันดับ 4 เจ้าพนักงานปกครอง จำนวน 1,914 คน

อันดับ 5 นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 1,906 คน

อันดับ 6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1,846 คน

อันดับ 7 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1,616 คน

อันดับ 8 นักวิชาการสรรพากร จำนวน 1,599 คน

อันดับ 9 นักตรวจสอบภาษี จำนวน 1,339 คน

อันดับ 10 นิติกร จำนวน 1,210 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน