สถานะสมบูรณ์! กกท. รับรอง สมชาย พูลสวัสดิ์ นั่งนายกคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย แล้ว – ดึง ‘โค้ชเช – บัวขาว’ ร่วมงาน

ตามที่ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย ด้วยเหตุผลภารกิจส่วนตัว ทำให้สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งฯ ดำเนินการจัดประชุมใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และตัวแทนฝ่ายกฎหมายของ กกท. เข้าร่วมประชุมในห้อง Zoom อยู่ด้วย

ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเลือก “บิ๊กสมชาย” นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้คร่ำหวดในวงการกีฬาของไทย และเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบอร์ด กกท. ได้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย” คนใหม่ ซึ่งหลังจากนั้น สมาคมฯ ได้ดำเนินการเรื่องเอกสารการยื่นขอการรับรองจดทะเบียนไปยังนายทะเบียนนั่นคือ กกท. ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 และมีการลงเลขลับในเอกสารยื่นขอจดทะเบียนแล้วด้วย ซึ่งต่อมา นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ติดตามการรับรองคณะกรรมการบริหารชุดใหม่อย่างใกล้ชิดเพราะล่าช้าไปนานมาก ซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่า อำนาจการรับรองอยู่ที่ นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายบริหาร

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประกาศรับรองการจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วลงนามคำสั่งโดยนายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายกสมาคม / นายศิริวัฒน์ จาระเวชสาร อุปนายกอาวุโส ลำดับที่ 1 / พล.ต.ต. ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ อุปนายกอาวุโส ลำดับที่ 2 / นางสาวกัญจนา วิเศษสุวรรณภูมิ อุปนายกฝ่ายบริหาร / นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและปฏิคม / ร้อยโทสมบัติ บัญชาเมฆ หรือบัวขาว บัญชาเมฆ อุปนายก / นางสาวทิรา บุญญานี กิตติกรณ์ อุปนายก

นางสาวปณิชตา ดีเหลือ เลขาธิการ และเหรัญญิก / ร้อยเอกหญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ผู้ช่วยเลขาธิการ / ว่าที่ร้อยตรี ณัทพล ดำเนินงามสกุล นายทะเบียน / นายสมชาติ ธรรมศิริ กรรมการฝ่ายกฎหมาย / ว่าที่ร้อยโท ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม กรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา / นายประวิทย์ สวัสดิรักษา กรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา / นายชัชชัย เช กรรมการฝ่ายเทคนิค / นางสาวนุสรา วรภัทราทร กรรมการกลาง / นายธวัช ฟูสิริพงษ์ กรรมการกลาง / นางสาวอิสรีรัฏ ศรีวรรัฐ กรรมการกลาง

ทั้งนี้นายกสมาคมได้รับการเลือกตั้งเนื่องจากนายกสมาคมคนเดิมลาออก และเนื่องจากเป็นการเข้ารับตำแหน่งแทนก่อนที่นายกสมาคมคนเดิมจะหมดวาระ นายกสมาคมจึงอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของนายกสมาคมคนเดิม คือวันที่ 7 ธันวาคม 2567

ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวทิรา บุญญานี กิตติกรณ์, นายธวัช ฟูสิริพงษ์ กรรมการกลาง และนางสาวอิสรีรัฏ ศรีวรรัฐ ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นใหม่ และจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2567

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน