จากกระแสแฟนคลับของนักการเมืองในช่องทางโซเซียลต่าง ๆ ทั้ง Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ฯลฯ ที่มีน้อง ๆ เยาวชนอายุราว 12 ปีขึ้นไป ได้มีการติดตามนักการเมือง และ ส.ส. มีการตั้งฉายาต่าง ๆ ให้กับ ส.ส. และนักการเมืองที่ชื่นชอบ เช่น คูมธีย์ (ส.ส. อิ่ม – ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 18 พรรคเพื่อไทย), คูมจิ (ส.ส. น้ำ – จิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย) ฯลฯ นอกจากนั้นยังได้สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมา ที่เรียกกันว่า “แฟนด้อม” ต่าง ๆ อาธิ ด้อมอิ่ม-น้ำ ด้อมโค๊ะๆของพ่อหมี ด้อมคูมจักรพงษ์ ด้อมกะทิ660 ฯลฯ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีการสนใจการเมืองกันมากขึ้น

นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ไว้ว่า “มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ สำหรับน้อง ๆ เยาวชนที่มีการสนใจการเมืองมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือน้อง ๆ เยาวชนที่มาติดตามเรา ติดตาม ส.ส. คอยมาให้กำลังใจกัน ทาง ส.ส. เอง ก็จะได้รับพลังงานที่ดีตรงนี้ไปสู้กับการทำงานต่อไป สำหรับตัวน้อง ๆ เยาวชนเอง เขาก็จะได้เรียนรู้ และซึมซับการเมือง การทำงานต่าง ๆ ของนักการเมือง และ ส.ส. ไปด้วย เขาได้เห็นว่าหน้าที่ของ ส.ส. คืออะไรบ้าง วัน ๆ หนึ่ง ส.ส. ของเขาทำอะไรให้กับประชาชน ให้กับประเทศบ้าง ทำให้น้อง ๆ เหล่านี้เห็นว่าจริง ๆ แล้ว การเมืองนั้นคือเรื่องใกล้ตัว คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ทุกคน ทุกวัยมีสิทธิที่จะรับรู้และเข้าถึงการเมืองได้”

นอกจากนั้นการที่น้อง ๆ ได้ติดตามการทำงานของ ส.ส. แล้ว ยังทำให้เขาได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเมือง หรือกฎหมายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย แม้วันนี้เขาจะยังอายุไม่ถึงที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง แต่ส่วนนี้จะส่งผลในทางอ้อมคือ เมื่อน้อง ๆ ที่เป็นเยาวชน เขาสนใจการเมือง สนใจนักการเมืองของพรรคต่าง ๆ ก็จะมีแรงกระตุ้นไปถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองได้มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเมือง พรรคการเมือง ส.ส.หรือนักการเมืองคนนั้น ๆ ด้วยว่าทำไมลูก ๆ หรือน้อง ๆ ถึงสนใจ และติดตามคน ๆ นี้ เขาดีอย่างไร เขาทำอะไรบ้าง ตรงนี้ผมมองว่าเป็น Soft Power อย่างหนึ่ง ที่จะนำพาประชาชน และประเทศเข้าใกล้การเมือง เข้าใกล้ประชาธิปไตยมากขึ้น นายจักรพงษ์ กล่าว

การที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความสนใจ ใส่ใจและติดตามนักการเมืองมากขึ้นนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดี แสดงให้เห็นว่าประชาชนและประเทศกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น เข้าใกล้ประชาธิปไตยที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองอย่างรอบด้าน และมีความรู้ด้านการเมืองและกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน