สักการะพระพุทธรูปวังหน้า ‘นพปฏิมารัตนมารวิชัย’

สักการะพระพุทธรูปวังหน้า ‘นพปฏิมารัตนมารวิชัย’

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ “สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมารัตนมารวิชัย” โดยมีนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม, นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการ รมว.วัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

สักการะพระพุทธรูปวังหน้า ‘นพปฏิมารัตนมารวิชัย’
พระพุทธสิหิงค์

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญออกมาให้ประชาชนสักการบูชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 ธ.ค.2561 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.2562 ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน

สักการะพระพุทธรูปวังหน้า ‘นพปฏิมารัตนมารวิชัย’

ซึ่งพระพุทธรูปทั้ง 9 องค์ ล้วนเป็นพระพุทธรูปรัตนชาติ (แก้ว) วรรณะต่างๆ ในปางมารวิชัย โดยมีพระพุทธสิหิงค์ เป็นประธาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

“พระพุทธสิหิงค์” ปางสมาธิ แบบศิลปะ/อายุสมัย ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21

ประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา สุรสิงหนาท (วังหน้ารัชกาลที่ 1) ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณพุทธศักราช 2338 ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สักการะพระพุทธรูปวังหน้า ‘นพปฏิมารัตนมารวิชัย’
พระแก้วน้ำค้าง

กล่าวสำหรับ พระพุทธรูปรัตนชาติ ในสมัยโบราณมักเรียกรัตนชาติเหล่านี้ว่า “แก้ว” เปรียบดุจพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยแก้วทั้งสาม ทั้งยังเป็นอัญมณีสูงค่าอันหาได้ยาก ถือว่ามีค่ามากดุจแก้วสารพัดนึก แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีค่ากว่าพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะ ซึ่งแต่ละสีจะมีชื่อและความหมายที่แตกต่างกันออกไป

ทั้งนี้ พระพุทธรูปรัตนชาติทั้ง 9 องค์ ยังแสดงปางมารวิชัย อันเป็นภาวะที่มั่นคงไม่ไหวติงต่อภยันตรายทั้งปวง

1.พระแก้วน้ำค้าง ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24-25 เจ้าพรหมสุรธาดา เจ้านครเมืองน่าน ทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

2.พระแก้วน้ำค้าง ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

3.พระแก้วน้ำค้าง ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

4.พระแก้วน้ำหาย ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

สักการะพระพุทธรูปวังหน้า ‘นพปฏิมารัตนมารวิชัย’
พระแก้วกาบมรกตอ่อน

5.พระแก้วกาบมรกตอ่อน ให้คุณด้านความปลอดภัย แคล้วคลาด และยศตำแหน่ง สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24-25 ได้จากการขุดค้นในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2507

6.พระแก้วกาบมรกต ให้คุณด้านความปลอดภัย แคล้วคลาด และยศตำแหน่ง สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

7.พระแก้วบุษย์น้ำทอง ให้คุณด้านเมตตามหานิยม และป้องกันอัคคีภัย สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

สักการะพระพุทธรูปวังหน้า ‘นพปฏิมารัตนมารวิชัย’
พระแก้วสุริยประภา

8.พระแก้วสุริยประภา แก้วนักปราชญ์ ให้คุณด้านปัญญาและการศึกษา สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

9.พระแก้วจันทรกานต์ ให้คุณด้านโชคลาภ และการติดต่อค้าขาย สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม สอบถามเพิ่มเติมได้โทร.0-2224-1342 และ 0-2221-0171 (ในวันเวลาราชการ)

บทความก่อนหน้านี้ไม่ปลื้มล้อเลียนตำรวจ จับ2หนุ่มอัดคลิปติดสินบน “จ่าเฉย”
บทความถัดไปแพะก็ไม่ใช่วัวก็ไม่เชิง เจ้าตัวทาคิน หนีหนาวในป่ามายึดรถนอน