คอลัมน์ ข่าวสดพระเครื่อง : วันมาฆบูชา-ร่วมปฏิบัติธรรม นมัสการพระบรมธาตุนาดูน

คอลัมน์ ข่าวสดพระเครื่อง

เชิด ขันตี ณ พล

มหาสารคาม ชื่อว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของภาคอีสาน ในปี พ.ศ.2522 กรมศิลปากรและชาวบ้านตำบลนาดูน ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดิน ซากโบราณสถาน บริเวณที่นาของราษฎรท้องที่ หมู่ 1 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่พบมีสัณฐานเป็นเกล็ดขาวขุ่นเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่งประดิษฐานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลางเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นสำริด สอดซ้อนกันเรียงตามลำดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่งเป็นโลหะทรงกลม สูง 24.4 เซนติเมตร ถอดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนยอดสูง 12.3 เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 เซนติเมตร

หลังจากการค้นพบพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม จึงมีแนวคิดร่วมกันว่าอุบัติการณ์ของพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแก่ชาวมหาสารคามเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดสร้างพระบรมธาตุนาดูน เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การก่อสร้างประยุกต์จากรูปทรงสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16

พระบรมธาตุนาดูน มีความสูง 50.50 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 35.70 เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 7.5 ล้านบาทเศษ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2530 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ในองค์เจดีย์พระธาตุนาดูน และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้เป็นพุทธมณฑลอีสาน

นับแต่นั้นเป็นต้นมาองค์พระบรมธาตุนาดูนก็เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามและชาวอีสานสืบมา ทุกปีพุทธศาสนิก ชน ชาวมหาสารคาม พร้อมใจกันจัดปฏิบัติธรรมแสวงบุญปีละ 4 ครั้ง ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ล่าสุด สำนักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานปฏิบัติธรรมและพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค.2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

มี พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอนาดูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอนาดูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จากตำบลต่างๆ ในอำเภอนาดูน นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และประชาชนจากอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง รวมประมาณ 800 คน

ภาคเช้า ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน มีการถวายรำชุดระบำจัมปาศรี และภาคค่ำ เป็นพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม ปีนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมหลายร้อยคน

หลังประกอบพิธีเปิดงาน พระครูบูรพาธรรมโสภิต วัดบูรพา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา

นายประสาทพร สีกงพลี ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน กล่าวว่า พระบรมธาตุนาดูนเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธจึงถูกใช้เป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่องกันมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์การอบรมปฏิบัติธรรมมุ่งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกระดับได้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักพระธรรม คำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในหัวใจ ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสีขาว สมาทานศีล 8 และนอนอยู่ในกลด เป็นที่น่ายินดีที่ในแต่ละปีมีตัวเลขจำนวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และปีนี้ก็เช่นกัน โดยเฉพาะเยาวชนนักเรียนนักศึกษา

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จะต้องเตรียมตัวคือ เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อม อาทิ สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอาบน้ำ ผ้าห่ม ชุดขาวสำหรับใส่ปฏิบัติธรรม เป็นต้น ที่สำคัญผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยารักษาโรคมาด้วย แต่ผู้จัดก็มีการ เตรียมหน่วยพยาบาลไว้ให้การดูแลตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติธรรม อีกอย่างไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมา ด้วยไม่มีความจำเป็นและอาจเกิดการสูญหายได้

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-12 ก.พ.2560

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน บุญประเพณีและร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน โดยพร้อมเพรียงกัน

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ ข่าวทะลุคน : พ.ต.อ.ดร.คมสัน สุขมาก รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี
บทความถัดไปคอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : บทบาท การเมือง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ในยุค “ปรองดอง”