Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 ก.ค. 2563

ศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ จัดงานวันสำคัญพุทธศาสนา

22 พ.ย. 2562 - 10:00 น.

ศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ จัดงานวันสำคัญพุทธศาสนา

จัดงานวันสำคัญพุทธศาสนา - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1/2562 โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา, นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ

จัดงานวันสำคัญพุทธศาสนา

ศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ

นายอิทธิพล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี สมเด็จ พระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) เป็นที่ปรึกษาและให้ความเมตตาเข้าร่วมประชุมในนามผู้แทนมหาเถรสมาคม คณะอนุกรรมการดังกล่าว ได้ประชุม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ

นายอิทธิพลกล่าวต่อว่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ถือปฏิบัติมาช้านาน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ในวันสำคัญดังกล่าวนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรมาโดยตลอด เช่น วันมาฆบูชา พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชทานเทียนรุ่งไปจุดถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอารามหลวง 6 พระอาราม วันวิสาขบูชา พ.ศ.2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา แก่พระเถระและฆราวาส ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

ศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ ศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยได้ถวายพุ่มเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์

ในวันสำคัญดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา (ศน.) สนองงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการจัดกิจกรรม เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน การเชิญทูตานุทูตประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เข้าร่วมพิธีกับพุทธศาสนิกชน ชาวไทย การร่วมกับจังหวัดที่มีชายแดนติด กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 16 จังหวัด จัดกิจกรรมในมิติทางศาสนาตามบริบท ของพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้นว่า การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ ดังนี้

ศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ ศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ

1.ศูนย์ประสานงานฯ ระดับประเทศ ณ กรมการศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลการจัดกิจกรรม และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

2.ศูนย์ประสานงานฯ ระดับกระทรวง/หน่วยงาน เพื่อประสานงานและดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานต่อศูนย์ประสานงานฯ ระดับประเทศ

3.ศูนย์ประสานงานฯ ระดับจังหวัด มีการบริหารศูนย์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ในพื้นที่อำเภอและตำบล เป็นการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคคณะสงฆ์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานต่อศูนย์ประสานงานฯ ระดับประเทศ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ศูนย์ประสานงาน 3 ระดับ จัดงานวันสำคัญพุทธศาสนา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง