พระเทพสิทธาคม วัดท่าไม้แดง จ.ตาก

มงคลข่าวสด

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

ในการนี้ พระราชวิทยาคม วัดท่าไม้แดง จ.ตาก เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพสิทธาคม”

พระเทพสิทธาคม หรือ “หลวงปู่สาย กิตติปาโล” เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากด้วยพุทธาคมอีกรูปหนึ่ง งานพุทธาภิเษก ณ ที่แห่งใด ต้องมีชื่อของท่านไปร่วมด้วยแทบจะทุกงาน

ปัจจุบันสิริอายุ 80 ปี พรรษา 58 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดท่าไม้แดง อ.เมือง จ.ตาก และเจ้าคณะจังหวัดตาก

ถือกำเนิดในสกุล กันคุ้ม เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2480 ที่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 3 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

วัยเยาว์สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไม้แดง จากนั้นได้ทำงานรับราชการจนเจริญรุ่งเรือง

ต่อมาเกิดเบื่อหน่ายชีวิตฆราวาส เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2502 ที่พัทธสีมาวัดมณีบรรพตวรวิหาร อ.เมืองตาก มีพระวิสุทธิสมณาจารย์ วัดมณีบรรพต เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า กิตติปาโล หมายถึง ผู้รักษ์เกียรติยศยิ่งชีพ

หลังอุปสมบท ศึกษาหาความรู้กับหลวงปู่มัด อดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นสหายธรรมหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร และหลวงปู่ปี้ กล่าวกันว่าหลวงปู่ภูเป็นชาวท่าไม้แดง มักแวะเวียนมาเยี่ยมสหายอยู่เสมอ ทำให้ได้รับการถ่ายทอดวิทยาคม

นอกจากศึกษาเล่าเรียนนักธรรมจนจบชั้นสูงสุด ท่านยังค้นคว้าภาษาขอมจนอ่านออกเขียนได้ ใส่ใจงานนวกรรมก่อสร้างและจิตรกรรมอีกด้วย

ต่อมาปี 2508 ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง รับใช้คณะสงฆ์จนได้รับตำแหน่งปกครองท้องถิ่นระดับสูงจนถึงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตาก

ในฐานะผู้นำ ท่านใส่ใจดูแลทุกอย่าง ทั้งการบริหาร การศึกษา เผยแผ่สาธารณสงเคราะห์ สาธารณูปการ ทั้งความประพฤติและความสงบเรียบร้อยในวัด พระเณร 600 กว่ารูป ที่ยังไม่จบนักธรรม ต้องเรียนนักธรรม-บาลี ทำวัตรสวดมนต์ ยกเว้นอาพาธ ไปธุระต้องขออนุญาต มาถึงต้องแจ้ง ต้องช่วยกันทำความสะอาด เอาของวัดไปใช้ ใช้เสร็จต้องคืน ประชุมทุกเดือน

งานการศึกษาไม่ทอดทิ้ง จัดวัดท่าไม้แดงเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ธรรมศึกษา ให้วัดและโรงเรียนที่อยู่ในเขตใกล้เคียงมาเรียนร่วมกัน โดยท่านออกค่าใช้จ่าย ทั้งค่ารถ หนังสือตำราเรียน หาครูที่เก่งมาสอน มอบรางวัลผู้สอบไล่ได้ ทั้งยังแนะนำชาวบ้านมองเห็นประโยชน์ทางการศึกษาของพระเณร เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนธรรมศึกษา ดึงเด็กเข้าวัด จัดหาทุนให้เป็นประจำทุกปี

วิธีการทำงานของท่าน ทั้งนำและทำเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายด้วยการจัดอบรมธรรมทูตรุ่นใหม่ ตระเวนอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน นักเรียนในเขตปกครอง แจกจ่ายคู่มือชาวพุทธ

งานสาธารณูปการ ตั้งแต่ปี 2540 จนปัจจุบัน ลงมือสร้างและเป็นประธานก่อสร้าง ไม่เฉพาะแต่วัดท่าไม้แดงเท่านั้น ยังเป็นที่พึ่งของวัดในปกครองอีกด้วย

ในส่วนของชาวบ้านนั้น ช่วยเหลือในหลายพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงได้สร้างอ่างเก็บน้ำในตำบลวังหินและตำบลใกล้เคียงเกือบ 10 แห่ง

ด้านวัตถุมงคล จัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นด้วยกัน อาทิ เหรียญรุ่นแรก สร้างปีพ.ศ.2519 ล็อกเกตหลวงพ่อสาย สร้างปีพ.ศ.2519, เหรียญเสมา (รุ่นพิเศษ) สร้างปีพ.ศ.2530 นายสัก กอแสงเรือง ลูกศิษย์สร้างถวาย เป็นต้น ล้วนแต่ได้รับความนิยมจากสาธุชน

ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์ พ.ศ.2546 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิจิตรพิพัฒโนดม

พ.ศ.2555 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิทยาคม

ล่าสุด พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสิทธาคม

ความโด่งดังของวัตถุมงคล กอปรกับวัตรปฏิบัติ ทำให้ญาติโยมศรัทธาเลื่อมใส เป็นที่มาของการยกย่องให้หลวงปู่สาย เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

แต่แม้จะได้รับการยกย่องเช่นนั้น แต่หลวงปู่สาย ยังคงดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายเช่นเดิม (หน้า 2)

บทความก่อนหน้านี้ข่าวข้นคนเข้ม :: คนคสช.ได้ 2 ขั้น ประชาชนหน้าใสค่าไฟเพิ่มรายจ่ายท่วม กองเชียร์หันมาแช่งรัฐบาล
บทความถัดไปทลายแก๊งซินแสโชกุน แชร์ลูกโซ่-ตุ๋นขายทัวร์ ลอยแพทิ้งสุวรรณภูมิ ใช้ภาพคู่ดาราล่อเหยื่อ