Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 30 พ.ค. 2563

คุก 10 ปี อธิการบดี-ผู้บริหาร ม.ดัง ลวงคนดัง-นักแสดงนับร้อยแจก ปริญญาเถื่อน

24 เม.ย. 2562 - 18:51 น.

พิพากษาคุก 10 ปี 9 ผู้บริหาร ม.สันติภาพโลก ลวงนักแสดง หลงเชื่อจ่ายเงินรับปริญญา ทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตก่อตั้ง ทำผิดสูงสุด 60 กระทง ศาลพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลย 6 คน ระหว่างอุทธรณ์คดี ตีราคาประกัน คนละ 1 ล้าน

ปริญญาเถื่อน/ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ห้องพิจารณาคดี 813 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีก่อตั้งมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก World Peace University (WPU) โดยมิชอบ คดีหมายเลขดำ อ.3414/2560 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายสวัสดิ์ บรรเทิงสุข อธิการบดีผู้ก่อตั้ง WPU ที่เชียงใหม่ (ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.) จำเลยที่ 1, นายศุภณัฐ ดอนจันทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสาขา 2 (WPU 2) และนายทะเบียนมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.)

จำเลยที่ 2, นายเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ นายกสภามหาวิทยาลัย WPU (ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.) จำเลยที่ 3, นางวรางคณา เผ่าวงศา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในจ.เชียงใหม่ เป็นผู้ช่วยนายสวัสดิ์ ดูแลเรื่องการเงิน

จำเลยที่ 4, นายมาณพ ภาษิตวิไลธรรม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.) จำเลยที่ 5, นายนาวิน พรมใจสา นายทะเบียนมหาวิทยาลัยคนที่ 2 (ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) จำเลยที่ 6, นายศุภชัย ขจรศิริภักดี อธิการบดี WPU สาขานนทบุรี (ตำแหน่งทางวิชาการ ดร.) จำเลยที่ 7, นายนิยม ป้องคำสิงห์ อธิการบดี WPU สาขาภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่างและประธานฝ่ายนิติกร WPU

จำเลยที่ 8, นางวัชราพร ป้องคำสิงห์ เป็นผู้ช่วยนายนิยมและดูแลการเงินมหาวิทยาลัยสาขาใน จ.ขอนแก่น จำเลยที่ 9 ในความผิดฐานร่วมกันจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่ชอบ ตามความผิด พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2526, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343 และร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14

ตามฟ้องของอัยการโจทก์ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.60 ได้บรรยายพฤติการณ์ สรุปว่า ระหว่างวันที่ 3 พ.ย.55 - 21 ก.ค.56 จำเลยทั้ง 9 คน ร่วมกันจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชื่อ "มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก" (อาคารที่ตั้งเลขที่ 19 ถ.เทพฤทธิ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

และหลอกลวงโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง สามารถจัดการศึกษา การเรียนการสอนโดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิ และได้รับการจัดตั้งโดยถูกต้องสามารถมอบใบปริญญาระดับต่างๆ และปริญญากิตติมศักดิ์ได้ มีสิทธิเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ซึ่งข้อความดังกล่าว ยังถูกนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ บนเว็บไซต์ www.wpucm.com กับบล็อคของมหาวิทยาลัย wpubkk.blogspot.com และ www.wpu15.com ซึ่งข้อมูลเป็นเท็จนั้นบิดเบือนว่า มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก เป็นมหาวิทยาลัยมีการจดทะเบียนที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 506 ปาร์คไซต์เพลส อินเดียฮาเบอร์บีช รัฐฟลอริดา ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นจริงตามที่อ้าง

โดยการอ้างว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสิทธิเข้ามหาวิทยาลัยอื่น และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ จนทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ชอบด้วยกฏหมายนั้น ก็เป็นการร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการทำให้ปรากฏต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลตั้งแต่ 10 คนในลักษณะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วย ซึ่งความจริงแล้วมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สามารถมอบปริญญาโทหรือปริญญากิตติมศักดิ์ได้ เหตุเกิดที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, อ.เมือง จ.เชียงราย, จ.นนทบุรี, จ.ปทุมธานี, จ.ลำพูน, จ.ขอนแก่น และกทม.

จำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ โดยระหว่างการพิจารณาคดี จำเลยทั้ง 9 คน ก็ได้รับประกันตัว ซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาพร้อมฟังคำพิพากษาทั้งหมด

โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า โจทก์มีทั้งพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้รวบรวมหลักฐานส่งถึง สกอ. ให้ตรวจสอบการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย, พนักงานสอบสวน DSI, นิติกรชำนาญการ สกอ., ผู้ที่ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่ง รวมทั้งพยานเอกสาร ซึ่งเป็นกำหนดการแจกใบปริญญาและเอกสารทางการเงิน

ซึ่งมีน้ำหนักให้รับฟังได้อย่างมั่นคงว่า การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก หรือ WPU นั้น กระทำโดยมิชอบไม่มีใบอนุญาต และนำข้อความที่บิดเบือน อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้มีบุคคลนับ 100 คน มีทั้งคนดังและนักแสดงเข้าร่วม รับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยทั้งที่ไม่มีการเรียนการสอน หรือการเรียนแบบอิสระตามแนวคิดที่

จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งเคยอ้างไว้ ซึ่งการเข้ารับปริญญาทางมหาวิทยาลัยก็ให้ผู้รับชำระเงินอ้างเป็นค่าใช้จ่ายราว 5,000-12,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาจะทำเป็นกระเบื้องเซรามิกประทับตรา (โลโก้) มหาวิทยาลัยและชื่อ อธิการบดีจำเลยที่ 1 ดังนั้นการกระทำของจำเลยทั้ง 9 จึงเป็นความผิดตามฟ้อง

จึงพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งและ จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ช่วยจำเลยที่ 1 ดูแลเรื่องการเงิน กระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน รวม 60 กระทง ให้จำคุกกระทงละ 1 ปี และยังมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(1) โดยจำเลยที่ 1 มีความผิด ตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ มาตรา 10, 104, 121 ด้วย

รวมจำคุก จำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น 61 ปี 12 เดือน ส่วนจำเลยที่ 4 จำคุก 61 ปี

ส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายทะเบียนมหาวิทยาลัย และจำเลยที่ 3 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งได้กระทำผิด 27 กระทง, รวมถึงทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และความผิดตามพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ รวมจำคุก ทั้งสิ้น 28 ปี 12 เดือน

จำเลยที่ 5 เป็นนายทะเบียน จำเลยที่ 6 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย(คนที่2) กระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 33 กระทง และ ความผิดตามพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ รวมจำคุก 33 ปี 12 เดือน

จำเลยที่ 7 เป็นอธิการบดี WPU สาขานนทบุรี กระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 10 กระทง จำคุก รวม 10 ปี

สำหรับจำเลยที่ 8 ก็เป็นอธิการบดี WPU สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนจำเลยที่ 9 เป็นผู้ช่วยจำเลยที่ 8 และดูแลด้านการเงิน ที่จ.ขอนแก่น กระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 17 กระทง รวมจำคุก 17 ปี

โดยเมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิด ของจำเลยทั้งหมดแล้ว จึงให้จำคุกจำเลย ทั้ง 9 คนละ 10 ปี และให้ร่วมกันชดใช้ ค่าเสียหายกับผู้ได้รับใบปริญญา ซึ่งเป็นผู้เสียหายแต่ละรายตามจำนวนของแต่ละคนด้วย

ผู้ข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว ทนายความของนายสวัสดิ์จำเลยที่ 1 เปิดเผยว่า เตรียมหลักทรัพย์ ที่ดินซึ่งเป็นโฉนดที่ดินราคาประเมิน กว่า 4 ล้านบาท เพื่อจะยื่นขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์สู้คดี ซึ่งหลักทรัพย์เดิมที่ยื่นไว้ชั้นพิจารณามีมูลค่า 300,000 บาท ส่วนจำเลยอื่น ก็กำลังรวบรวมหลักทรัพย์เพื่อจะยื่นขอปล่อยชั่วคราวเช่นกัน

ต่อมาในช่วงเย็น นายสรัล ปลื้มเจริญ ทนายความฝั่งจำเลยคดีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้องนายสวัสดิ์ บรรเทิงสุข กับพวกรวม 9 คน ตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชื่อ "มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก" โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุก จำเลยทั้ง 9 คน

ล่าสุดทนายความของจำเลยแต่ละคน ทำเรื่องยื่นประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยจำเลยที่ 1 ยื่นหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน มูลค่าประเมิน 4 ล้านบาท ส่วนจำเลยที่ 2-6 ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด คนละ 1 ล้านบาท เพื่อยื่นประกันตัวตามที่ศาลระบุ

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 17.00 น. ศาลพิจารณาคำร้อง และหลักทรัพย์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง 6 คน ระหว่างอุทธรณ์คดี โดยตีราคาประกัน คนละ 1 ล้านบาท โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขอะไร

ส่วนจำเลย ที่ 7-9 ยังไม่สามารถที่จะหาหลักทรัพย์ จำนวน 1 ล้านบาท มายื่นเพื่อขอประกันตัวได้ทันในวันนี้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวจำเลย ที่ 7-8 คนไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ส่วนจำเลยที่ 9 เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปคุมขังยัง ทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คุก 10 ปี อธิการบดี-ผู้บริหาร ม.ดัง ลวงคนดัง-นักแสดงนับร้อยแจก ปริญญาเถื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง