หอถังยักษ์ส่ง น้ำบาดาล ไกล 20 กิโล ช่วย 5 พันชีวิตมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

1 เม.ย. 2563 - 15:46 น.

อธิบดีน้ำบาดาล หนุนหอถังยักษ์ช่วยภัยแล้งเมืองจันทบุรี พัฒนาโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกล ติดตั้งหอถังสูง 26 เมตร ความจุ 120,000 ลิตร กระจายน้ำได้ทั่วตำบล

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 8 หมู่บ้าน 1,400 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี

กดติดตามไลน์ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สืบเนื่องจากตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีหมู่บ้านรวมทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 1,400 หลังคาเรือน จำนวนประชากรประมาณ 5,000 คน ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ศักยภาพน้ำบาดาลต่ำ และมีปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลกร่อยเค็ม แหล่งน้ำผิวดินมีไม่เพียงพอ ในบางช่วงคุณภาพน้ำผิวดินกร่อยมากถึงเค็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสนามไชยได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการผันน้ำจากตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ เข้ามาใช้ แต่ปัจจุบันน้ำมีคุณภาพกร่อยมากถึงเค็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงต้องนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ทำให้มีค่าใช้จ่ายและสูญเสียงบประมาณ 300,000-400,000 บาทต่อปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง จัดทำ “โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก”

โดยสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง และออกแบบระบบประปาบาดาลให้สามารถกระจายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ระยะทางในการส่งน้ำบาดาลประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เริ่มนำมาใช้กับระบบประปาบาดาลเป็นครั้งแรก

โดยจะติดตามและประเมินผลการศึกษา รวมถึงความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการระบบกระจายน้ำ และส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้อีกทางหนึ่ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า รูปแบบของโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลจัดทำระบบส่งน้ำ 2 ระบบ แต่ละระบบประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล 6 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หอถังสูง 26 เมตร ความจุ 120,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังพักความจุ 100,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง ซึ่งสามารถกระจายน้ำบาดาลได้ทั่วทั้งตำบล

โดยเชื่อมต่อผ่านท่อเมนและระบบประปาเดิมของเทศบาลตำบลสนามไชย ทั้งนี้ ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลทั้ง 2 ระบบมีกำลังการผลิตได้มากถึง 1.5 ล้านลิตรต่อวัน หรือ 562 ล้านลิตรต่อปี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ หอถังยักษ์ส่ง น้ำบาดาล ไกล 20 กิโล ช่วย 5 พันชีวิตมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง