เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 29 ส.ค.60 ) ที่หอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญกระปุกออมสินภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทาน ไปมอบให้กับนักเรียนของโรงเรียนครบุรีวิทยา จำนวน 1,235 กระปุก เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักเก็บ อดออม และพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9

โดยกระปุกออมสินที่ทรงพระราชทานให้เด็กนักเรียนนั้น มีภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่น ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมมีลายพระหัตถ์ ข้อความว่า ครอบครัว สุขสันต์ ช่วยกันเก็บออม และ พลังของคนคิดดี ทำดี และมีความกตัญญู เป็นพลังที่มีอานุภาพ ที่จะดำรงรักษาความสุข ความเจริญอย่างวัฒนาถาวร ของครอบครัว ชุมชน และชาติบ้านเมืองต่อไป พร้อมลายอภิไธย ลงวันที่ 18 ก.ค.60 ยังความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับกระปุกออมสินพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อย่างหาที่สุดมิได้.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน