ป่วยรายวัน! ไข้เลือดออก ระบาดลำปาง ยอดติดเชื้อพุ่งทะลุ 836 คน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ลำปาง – วันที่ 22 ก.ย. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง ได้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน

ลงพื้นที่รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกจ่ายทรายอะเบรทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกำจัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ซึ่งขณะนี้ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่ จำนวน 120 ราย

โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เน้นย้ำ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน และพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ช่วยกันดูแล หมั่นตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์พาหะของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ล่าสุดมีผู้ป่วยสะสมรวม 836 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย โดยแยกเป็นรายอำเภอที่พบผู้ป่วย 3 ลำดับ ได้แก่ อ.เมืองลำปาง 314 ราย อ.ห้างฉัตร 168 ราย และ อ.เกาะคา 137 ราย และพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 4 รายในเขต อ.เมืองลำปาง เกาะคา และ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ทั้งนี้หากพบผู้ที่มีอาการไข้ ปวดข้อหรือมีผื่น ขอให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยด่วน หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 054-227526 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน