พะเยา จัดงาน ชม ช้อป แชะ ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรี สร้างมาตรฐาน กลไกลการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

สมาพันธ์การเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา จัดงาน ชม ช้อป แชะ ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรี@ พะเยา ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ระดับชุมชน

โดย นายนฤมิต สมัคร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดพะเยา ประธานเปิดงาน ผศ.นสพ.สมชาติ ธนะ ประธานสมาพันธ์การเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา กล่างรายงาน นางขวัญจิต สุทธิกวี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้อนรับ สวนขวัญออร์แกนิค พะเยา

ทั้งนี้เพื่อให้กลไกลทางการตลาดได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สมาพันธ์การเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยามีการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม เพื่อสร้างมาตรฐานและกลไกลการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGs จังหวัดพะเยาขึ้น

อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการทำเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกสมาพันธ์การเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ระดับชุมชนในจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

ส่วนการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสวนขวัญออร์แกนิคพะเยา นักวิจัยชุมชน ร่วมกันจัดนิทรรศการ รวมถึงสถาบันและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงานในครั้งนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน