สธ. เชิญชวนประชาชนร่วมสร้างสุขภาพกาย – ใจที่ดีใน “มหกรรมสุขภาพดีที่เพชรบูรณ์” 3 กรมหลัก เตรียม ส่งมอบความรู้มากมาย พร้อมแวะชมแหล่งท่องเที่ยว มรดกโลก เมืองเก่าศรีเทพ

24 ม.ค. 67 – น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข ร่วมกับ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จัดงานมหกรรมสุขภาพดีที่เพชรบูรณ์ (Good Health at Phetchabun)“ ในวันที่ 25-26 ม.ค. นี้ ที่หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน จ.เพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

ซึ่งภายในงาน ประชาชนจะได้รับความรู้มากมายจาก 3 กรมหลัก เช่น กรมอนามัย จะเผยแพร่เกี่ยวกับเมืองสุขภาพดี เมนูชูสุขภาพ อาหารที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี แนะนำการปรุงอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ

ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ จะเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับ อสม.ปลอกเขียว ที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญการในการใช้ชุดทดสอบ และระบบสารสนเทศ รวมถึง แอพพลิเคชันด้านสุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชาชนจะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเป็นยา พืชผักสมุนไพรที่มีศักยภาพใช้เป็นอาหารเสริมภูมิคุ้มกันโรค

“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง หรือผู้ที่สนใจมาร่วมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีไปด้วยกัน นอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพแล้ว ยังสามารถแวะชมแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า ศรีเทพ ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย“ น.ส.เกณิกา กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน