Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 8 ส.ค. 2563

สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7 พ.ค. 2562 - 19:41 น.

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เจริญพระพุทธมนต์ / เมื่อวันที่ 7 พ.ค. คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนกลางจัดพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

ส่วนภูมิภาค จัดพิธี ณ วัดที่จังหวัดกำหนด เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เวลา 16.30 น. สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อม ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เวลา 17.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์ ประทานสัมโมทนียกถา ทรงวางพานพุ่มเครื่องสักการะและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานนำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ทรงกล่าวเชิญชวนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล เสร็จพิธี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณพิธีรอบพระอุโบสถ ส่วนข้าราชการแต่งกายชุดกากีคอพับแขนยาวหรือตามเครื่องแบบต้นสังกัด ในส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายผ้าไทยสีเหลือง เพื่อถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่งเต็มบริเวณรอบพระอุโบสถจำนวนมาก

นายสุวพันธุ์ เปิดเผยว่า ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" จำนวน 100,000 เล่ม เพื่อใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวด้วย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง