ครม.ไฟเขียว 13,026 ล้าน ให้สปสช.ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-เยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน

27 ก.ค. 2564 - 15:38 น.

ครม.ไฟเขียว 13,026 ล้าน ให้สปสช.ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-เยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน ในโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 27 ก.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงิน 13,026.12 ล้านบาท ให้สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่างเดือนส.ค. – ก.ย.64 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 3,508,060 ราย ประกอบด้วย กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองโควิด 3,392,800 ราย ผู้ป่วยโควิดที่ได้รับบริการสาธารณสุข 114,500 ราย และผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน 760 ราย


ทั้งนี้ โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสปสช. จะเป็นการช่วยลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลในภาพรวม เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนให้เกิดการบริการตรวจคัดกรองหรือป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรค ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาเมื่อป่วยแล้ว ทั้งยังเป็นหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

สปสช. จะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อภายใต้สวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแนวทางการจัดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เพื่อสนับสนุนให้แต่ละภาคส่วนสามารถจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.ไฟเขียว 13,026 ล้าน ให้สปสช.ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-เยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง