การบินไทย หั่นน้ำหนักกระเป๋าโหลดฟรีเหลือ 20 กก. นำร่องตั๋วชั้นประหยัด ดีเดย์ 1 เม.ย. นี้ ส่วนตั๋วกรุ๊ปทัวร์ เริ่ม 1ก.ค. นี้ ลดต้นทุนน้ำมันเครื่องบิน

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเร่งลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน การบินไทยได้ออกมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เกี่ยวกับอัตราพิกัดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่อง โดยได้ออกประกาศปรับเปลี่ยนอัตราพิกัดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

สำหรับตั๋วโดยสาร ชั้นประหยัด Economy class ซึ่งเป็นตั๋วโดยสารราคาพิเศษ หรือตั๋วโปร ที่มีรหัส L(Economy Class Discounted )ชั้นประหยัดลดราคาพิเศษ,รหัส W(Economy Class Premium) ชั้นประหยัดบริการพิเศษ และ รหัสV(Economy Class Discounted ) นั้น ได้ทำการปรับลดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลงเหลือ 20 กิโลกรัม จากเดิม 30 กิโลกรัม หรือปรับลดลง 10 กิโลกรัม โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน2562 เป็นต้นไป

ส่วนตั๋วโดยสารชั้นประหยัดที่เป็นตั๋วโดยสารแบบกรุ๊ปทัวร์ ได้มีการปรับลดน้ำหนักสัมภาระลงเหลือ 20 กิโลกรัม จากเดิม 30 กิโลกรัม หรือปรับลดลง10 กิโลกรัมเช่นกัน โดยจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค.2562 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน