เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนผ่านเว็บ “รับเงิน 1,000 บาท” เที่ยวฟรี 10 ล้านคนแรก

วันที่ 23 ส.ค. ที่ กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ได้หารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เพื่อสรุปขั้นตอนมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ที่รัฐบาลจะแจกเงิน 10,000 ล้านบาท ให้ประชาชนคนไทยที่อายุ 18 ปี จำนวน 10 ล้านคนแรก ที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ ททท. โดยเลือกได้ 1 จังหวัด ที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สามารถรับสิทธิ์ ได้ 1 คน ได้รับ 1 สิทธิ์ และสามารถลงทะเบียนได้ครั้งเดียว

โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้สูงสุด 1 ล้านคนต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.-15 พ.ย. 2562 หรือจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเอสเอ็มเอสแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการประมาณ 3 วันหลังลงทะเบียน

จากนั้นต้องสมัครใช้บริการอิเลคทรอนิคส์ ด้วยการโหลดแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เมื่อยืนยันตัวตน ในเป๋าตังช่อง 1 จะปรากฏวงเงิน 1,000 บาททันที ซึ่งจะต้องนำไปซื้อสินค้าหรือบริการในจังหวัดที่ลงทะเบียนภายใน 14 วัน หลังได้รับเอสเอ็มเอสยืนยัน

ไม่เช่นนั้นวงเงินที่ได้รับจะถูกตัดเพื่อนำสิทธิ์ไปให้คนอื่นแทน และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้อีก ดังนั้นช่วงระยะเวลาท่องเที่ยวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามแอพฯเป๋าตัง มีช่อง 2 ที่ไว้สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการเติมเงินตนเองไว้ใช้ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ จะได้เงินคืน 15% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาท/คน เท่ากับวงเงินใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/คน

โดยท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ได้รับเอสเอ็มเอสยืนยันจนถึง 30 พ.ย.2562 และจะได้รับเงินคืน 15% ภายในเดือน ธ.ค. 2562

ส่วนทางด้านผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าขายสินค้าและบริการ ร้านอาหารเครื่องดื่ม โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ ร้านขายสินค้าท้องถิ่น/ธงฟ้า จะต้องลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง วันที่ 2-13 ก.ย. 2562 และติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เพื่อไว้รับชำระเงินจากแอปฯ เป๋าตัง ช่อง 1 และช่อง 2 ยกเว้นสถานีบริการเชื้อเพลิง

โดยผู้ประกอบการที่รับเป๋าตังช่อง 1 จะได้รับเงิน 1 วันทำการหลังรับชำระเงิน ส่วนเป๋าตัง ช่อง 2 ผู้ประการได้รับเงิน ณ สิ้นวัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน