เซนต์เมดนำเข้าเครื่องมือแพทย์พร้อมขายไอพีโอลุยลงทุนศูนย์ตรวจการนอนหลับรับสังคมสูงวัย

9 เม.ย. 2564 - 20:44 น.

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD เปิดเผยว่า จากประสบการณ์กว่า 20 ปีในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกกว่า 30 ราย ที่แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนเพื่อจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลชั้นนำในไทย ได้แก่ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลของเอกชน คลินิก รวมถึงจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ บริษัทมีความพร้อมในการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต ใช้สำหรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักและห้องฉุกเฉิน เช่น เครื่องช่วยปั๊มหัวใจระบบอัตโนมัติ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบเออีดีและแบบใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น


2. กลุ่มสินค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ เช่น เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ เป็นต้น 3. กลุ่มสินค้าด้านหทัยวิทยา เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติการทำงานของหัวใจ เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด

4. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทั่วไป เช่นโคมไฟผ่าตัด เตียงผ่าตัด โคมไฟทำหัตถการเล็ก เครื่องส่องตรวจตา หู คอ จมูก ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ เตียงผู้ป่วย รถเข็นทางการแพทย์ รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน และเครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก 5. กลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการรายงานผลและจดบันทึกด้วยกระดาษ อีกทั้งมีการเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเข้ากับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และ 6. กลุ่มอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องมือแพทย์ใน 5 กลุ่มสินค้าข้างต้น

โดยวิสัยทัศน์บริษัท มุ่งมั่นเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง ด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต พร้อมวางเป้าหมายก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อผลักดันให้เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง ช่วยเสริมศักยภาพคนไทยให้ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี รองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสังคมแห่งการดูแลสุขภาพสอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

ด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด กล่าวว่า ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่ง ของ SMD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบัน SMD มีทุนจดทะเบียน 107 ล้านบาท แบ่งเป็น 214 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 80 ล้านบาท และจะเสนอขายไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 54 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 25.23% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ SMD จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปดำเนินโครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับและลงทุนในเครื่องมือแพทย์ให้เช่า ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนดำเนินกิจการและชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เซนต์เมดนำเข้าเครื่องมือแพทย์พร้อมขายไอพีโอลุยลงทุนศูนย์ตรวจการนอนหลับรับสังคมสูงวัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง