หมู ขึ้นราคา อีก 10บาท/ก.ก. มีผลวันนี้ รับสงกรานต์ความต้องการบริโภคเพิ่ม -ต้นทุนอาหารสัตว์พุ่ง

รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แจ้งว่าสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 11/2565) ประจำวันพระที่ 1เม.ย.2565ว่า สมาคมฯได้ปรับขึ้นราคาลูกสุกรขุนหน้าฟาร์มทุกภาค โดยภาคตะวันตกปรับขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น 92 บาท/ก.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 7 บาท/ก.ก. เป็น147 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 8 บาท/ก.ก. เป็น 182-184บาท/ก.ก.

ภาคตะวันออก ปรับขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น 94บาท/ก.ก. ขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 6 บาท/ก.ก. เป็น 150 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น8 บาท/ก.ก. เช่นกัน เป็น 186-188บาท/ก.ก.

ภาค อีสาน ปรับขึ้น 2บาท/ก.ก. เป็น 92บาท/ก.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 3 บาท/ก.ก. เป็น 147 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น182-184 บาท/ก.ก.

ภาคเหนือ ปรับขึ้น 5 บาท /ก.ก. ปรับ เป็น 96บาท/ก.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 8 บาท/ก.ก. เป็น 153 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 10 บาท/ก.ก. เป็น190-192 บาท/ก.ก.

และภาคใต้ ปรับขึ้น 2 บาท/ก.ก. เป็น92บาท /ก.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 3 บาท/ก.ก. เป็น 147 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 4บาท/ก.ก. เป็น182-184 บาท/ก.ก.

รายงานข่าวจากสมาคมฯแจ้งว่า ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องทะยอยขยับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มตามต้นทุนการเลี้ยงที่ยังสูงกว่าราคาจำหน่าย โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทยที่เป็นเทศกาลท่องเที่ยวจะสร้างปัจจัยบวกให้ความต้องการบริโภคมากขึ้น ขณะที่ด้านต้นทุนอาหารสัตว์ที่รอการตัดสินใจของภาครัฐ ที่แทบไม่มีทางเลือก เหลือเพียงการลดข้อจำกัดในการนำเข้าข้าวโพดตามกรอบ WTO ที่ควรนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตใหญ่อย่าง สหรัฐอเมริกา บราซิล หรือ อาร์เจนตินา ได้อย่างเสรี หรือ กำหนดปริมาณก็ตาม ก็จะทำให้มีทางเลือกเพิ่ม ในการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

ปัจจุบันโรงงานอาหารสัตว์ไล่ราคาตามซื้อข้าวโพดภายในประเทศที่มีจำนวนจำกัด ทำให้ภาคอาหารสัตว์ ภาคปศุสัตว์ในช่วงวิกฤต ต้องแบกต้นทุนหนักขึ้น การปรับราคาจำหน่ายปลีกตามต้นทุนทำได้ไม่มาก เพราะแรงซื้อของตลาดชิ้นส่วนเนื้อสุกรต้องค่อยเป็นค่อยไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน