วันที่ 7 กันยายน 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ประกาศขยายระยะเวลาชำระสินเชื่อโควิดไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเงินกู้ โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนยื่นความประสงค์ได้ทางช่องทาง LINE @baacfamily เมนูบริการทางการเงินและอื่น ๆ-ขอสินเชื่อ-มาตรการขยายระยะเวลาชำระหนี้โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

“ธ.ก.ส.ขอเคียงข้าง ขยายระยะเวลาชำระหนี้โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้โครงการที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ตามกำหนด ส่งผลต่อประวัติการชำระหนี้ในระบบเครดิตบูโร ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน”

ทั้งนี้ ธนาคารจะกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้

โดยลูกค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ต้องเตรียมข้อมูล ดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชน
– ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้
– เบอร์โทรศัพท์มือถือตนเอง

ทั้งนี้ เงื่อนไขผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้ เฉพาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับ SMS จากธนาคารเท่านั้น


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน