ก.ทรัพยากรฯ เตรียมพร้อมแหล่งเที่ยว 4 แห่งขานรับ 'ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์'

30 มิ.ย. 2564 - 14:25 น.

กระทรวงทรัพยากรฯ เตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 4 แห่งในสังกัด รองรับ’ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ทส. ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล การเปิดประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต

ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ตามมาตรฐาน SHA Plus ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญในจ.ภูเก็ต ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรฯ มี 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ และสถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต ซึ่งทั้ง 4 แห่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นการรับรองว่า สถานประกอบการมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด-19 อีกทั้งมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว

 

สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อรับนักท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแต่ละแห่ง ได้มีการจัดทำข้อกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเข้าชมและเข้าใช้สถานที่ รวมถึงข้อห้ามต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งยังได้มีการกำหนดจำนวนปริมาณนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มระยะห่างและลดความแออัดในการเข้าเยี่ยมชม

1.อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย หาดในยาง ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 200 คน/วัน, หัวแหลม – อ่าวปอ , หาดลายัน และ จุดชมวิวเครื่องบินขึ้น – ลง หาดไม้ขาว รองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 100 คน/วัน โดยในเรื่องสถานที่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) วันละ 2 รอบ มีการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ห้องสุขา เป็นต้น

ส่วนในเรื่องความพร้อมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แล้ว 96% ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ในเรื่องความปลอดภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ง ได้มีจัดเตรียมพร้อมอุปกรณ์ด้านการกู้ชีพและกู้ภัย ในกรณีฉุกเฉิน มีการจำกัดนักท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนจองเข้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถล่วงหน้า ผ่านแอพ QueQ มีจุดคัดครองบริเวณด่านเก็บค่าบริการ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และให้มีการเช็คอิน เช็คเอาท์ ผ่านแอพ ไทยชนะ ด้วย

สำหรับข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ/ข้อห้ามในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ 1.ห้ามขีดเขียน 2.ห้ามสูบบุรี่ 3. ห้ามบรรจุภัณฑ์พลาสติก 4.ห้ามทิ้งขยะ 5.ห้ามก่อกองไฟ 6.ห้ามเสียงดัง 7.ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8.ห้ามปีน/ห้ามเดินออกนอกเส้นทาง และ 9.ไม่นำพืชพรรณและทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่


2.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย น้ำตกบางแป และ น้ำตกโตนไทร ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 150 คน/วัน โดยในเรื่องสถานที่ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนและลงเล่นน้ำได้บริเวณน้ำตกบางแป และ น้ำตกโตนไทร มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) วันละ 1 รอบ ในเรื่องความพร้อมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แล้ว 90% และให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ว มีจุดคัดครอง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว และให้ลงทะเบียนคิวอาร์โค้ดด้วย

สำหรับข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ/ข้อห้ามในการเข้าชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้แก่ 1.ห้ามล่าสัตว์ 2.ห้ามให้อาหารสัตว์ป่าทุกชนิด 3.ห้ามเก็บพันธุ์ไม้/ดอกไม้ 4.ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าในศูนย์ฯ และ 5.ห้ามก่อกองไฟ

3.ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย วัดเจริญสมณกิจ, จุดชมวิวเขาโต๊ะแซะ, ศาลเจ้าพ่อเขาโต๊ะแซะ, จุดชมลิง, จุดให้อาหารลิง, และลานออกกำลังกาย โดยในเรื่องสถานที่และการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) มีการจัดการทุกวัน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ตลอด 24 ชม.

มีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวหรือสแกนคิวอาร์โค้ดหมอชนะ ตลอดจนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา กำหนดให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ อีกทั้ง จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร นอกจากนี้ ให้มีการทำความสะอาดเครื่องออกกาลังกายสม่ำเสมอ และไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ตลอดจนให้เหลื่อมเวลาและลดเวลาทำกิจกรรมด้วย

4.สถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย โครงกระดูกวาฬบรูด้า, พะยูน, แอ่งน้ำจำลองเลี้ยงดาวทะเลปลิงทะเล, ปลาว่ายน้ำกลับหัว, ป่าโกงกางจำลอง, ปลาในแนวปะการัง, ฉลามกบฉลามหูดำ, โชว์ดำน้ำให้อาหารปลา, และปลาหมอทะเล

โดยสถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ตแห่งนี้ มีความพร้อมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 1,000 คน/วัน มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) โดยงดการใช้ถุงพลาสติกในการจำหน่ายสินค้า และให้มีการแยกประเภทถังขยะ โดยในด้านความพร้อมของสถานที่และบุคลากร ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีระบบกล้องวงจรปิด

กำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าชมทุกคน ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทำเครื่องหมายเว้นระยะ 1-2 เมตร กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน (ที่แพทย์อนุญาต) ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ทำความสะอาดพื้นที่ที่สัมผัสบ่อยด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ จัดหาแอลกอฮอล์เจลให้ผู้เข้าชม ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าชมทุกคน และให้ผู้เข้าชมทุกคนลงทะเบียนก่อนเข้าชมหรือลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

สำหรับข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติและข้อห้ามในการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต และการทำกิจกรรมทางทะเล ได้แก่ 1.ไม่เก็บทุกสิ่งที่มีชีวิตในทะเลไปเป็นของที่ระลึก 2.ไม่เหยียบย่ำบริเวณแนวปะการัง 3.ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์ทุกชนิด 4.ไม่ทิ้งขยะลงในท้องทะเล 5.ไม่ซื้อของที่ระลึกที่ทำจากปะการัง สัตว์ทะเล เป็นส่วนประกอบ 6.ไม่นำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป 7.ไม่ทิ้งสมอในแนวปะการัง ผูกเรือไว้ในทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ก.ทรัพยากรฯ เตรียมพร้อมแหล่งเที่ยว 4 แห่งขานรับ 'ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์'
ข่าวที่เกี่ยวข้อง