Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 2563

พช. จับมือ ป่อเต็กตึ้ง เดินหน้าแก้จน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพชาวสุพรรณบุรี

20 มี.ค. 2563 - 17:56 น.

พช. จับมือ ป่อเต็กตึ้ง เดินหน้าแก้จน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพชาวสุพรรณบุรี

พช. / วันที่ 20 มี.ค. กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 ครัวเรือน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ
ทั้งนี้มีนายสมภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอหนองหญ้าไซ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุทธิพงษ์ ได้แสดงความห่วงใยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งแนะให้ชุมชนร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ดังกล่าว และใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ตลอดจนได้ให้กำลังใจกับครัวเรือนในการประกอบอาชีพในช่วงสภาวะวิกฤตนี้

อธิบดี พช. แนะแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนว่า “...สิ่งที่ฝากให้ครัวเรือนยากจนทำ คือ การช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของตนเองในเบื้องต้นซึ่งหมายถึง ระดับครัวเรือน โดยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เช่น ปลูกกล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น หนึ่งคนเลี้ยงไก่ประจำตัว 2 ตัว ถ้าทำได้จะทำให้เกิดประโยชน์ ช่วย “ลดรายจ่าย” และมีอาหารปลอดภัยรับประทานในครัวเรือน นอกจากนี้ขอให้ทุกครัวเรือนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการขยะ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำครัวเรือนเพื่อช่วยลดปริมาณขยะเปียกที่ท้องถิ่นต้องเก็บไปกำจัดทิ้ง ที่สำคัญขยะเปียกเน่าเหม็น เป็นปัจจัยสำคัญก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะการไม่เอาขยะเปียกไปทิ้งในที่ทิ้งขยะทั่วไป แต่นำไปทิ้งในถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่มีวิธีการทำง่ายๆคือขุดหลุมให้ลึกกว่าก้นถังพลาสติกที่ตัดก้นถัง นำไปใส่หลุม จะช่วยให้ขยะเปียกหรือเศษอาหารที่ใส่ในถังถูกจุลินทรีย์ แบคทีเรียหรือไส้เดือนช่วยย่อยสลายขยะเปียกกลายเป็นปุ๋ยนำไปใส่พืชได้

จึงขอให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้ประกอบอาชีพเป็นต้นแบบแก่คนในชุมชน ทำให้มีรายได้มากขึ้น รวมไปถึงการนำแนวคิดเรื่องการปปลูกพืชผักสวนครัว การบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ในชุมชน นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังนำไปเป็นปุ๋ยได้ ตลอดจนการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบคอนโด ทำเป็นครัวเรือนตัวอย่าง ในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่เพื่อนบ้าน โดยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน

“...และขอให้นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ร่วมกันติดตาม สนับสนุนครัวเรือนยากจนทั้ง 10 ครัวเรือน ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้ครัวเรือนดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...”

สุดท้ายนี้ กรมพัฒนาชุมชน และ มูลนิธิฯ ป่อเต็กตึ๊ง เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือคนยากจนและคนที่ด้อยโอกาส ให้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครัวเรือนให้ดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ...อธิบดี พช. กล่าว


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พช. จับมือ ป่อเต็กตึ้ง เดินหน้าแก้จน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพชาวสุพรรณบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง