รมว.สุชาติ ประกาศเจตนารมณ์ ลงนามเอ็มโอยู มุ่งยกระดับค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่ Tier 1

29 มี.ค. 2564 - 15:51 น.

ลงนามเอ็มโอยู – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สินค้าในกิจการประเภท กุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม ระหว่างสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จำนวน 12 องค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่ Tier 1

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการสินค้าประเภท กุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม

โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ ในสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย

โดยสินค้าเหล่านี้ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีเหตุเชื่อได้ว่าผลิตโดยการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ เพื่อมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่ Tier 1 ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการเพื่อรณรงค์ให้นายจ้างสถานประกอบการมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยถูกมองว่าเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย ซึ่งวันนี้เราต้องสร้างความมั่นใจว่าไม่มีหน่วยงานรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งจะมีการเร่งรัดติดตามการดำเนินคดีให้รวดเร็วขึ้นตามนโยบายรัฐบาล

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12 องค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและเอกชนไทยที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและยังเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยจะมีการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการร่วมกัน เช่น การสำรวจข้อมูลของแรงงาน การให้ความรู้แก่แรงงาน การสนับสนุนให้มีการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปจนถึงการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ รมว.สุชาติ ประกาศเจตนารมณ์ ลงนามเอ็มโอยู มุ่งยกระดับค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่ Tier 1
ข่าวที่เกี่ยวข้อง