เร่งแก้ภัยแล้ง โดยไม่โทษปี่โทษกลอง 

เร่งแก้ภัยแล้ง โดยไม่โทษปี่โทษกลอง 

คอลัมน์ ชกไม่มีมุม

วงค์ ตาวัน

เร่งแก้ภัยแล้ง โดยไม่โทษปี่โทษกลอง – ภัยแล้งเป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์และตามสื่อออนไลน์ในขณะนี้ เป็นเรื่องร้อนๆที่ท้าทายความสามารถของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เพิ่งผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เท่ากับว่าต้องเริ่มทำงานทันทีแล้ว

ปัญหานาข้าวแห้งตายสุดลูกหูลูกตาในพื้นที่ภาคอีสานและในภาคเหนือ

น้ำในเขื่อนต่างๆแห้งไปตามๆ กัน

แม้แต่ในกทม.เมืองหลวงก็อาจจะเกิดปัญหาน้ำดิบ น้ำประปาขาดแคลนได้ในเร็วๆนี้

เหล่านี้รัฐบาลจะต้องเร่งแก้เป็นการด่วน!

ขณะเดียวกัน ส.ส.ฝ่ายค้าน ก็คงต้องลงพื้นที่ดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้าน เพื่อนำข้อเท็จจริงมาผลักดันให้รัฐบาลแก้ไข

รวมทั้งต้องตรวจสอบด้วยว่า รัฐบาลได้แก้ปัญหาอย่างถูกจุดหรือไม่

ไปจนถึงงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้ง ใช้อย่างคุ้มค่า มีทุจริตรั่วไหลหรือไม่

นี่เป็นการทำงานของนักการเมืองในระบบรัฐสภา นั่นคือ ฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ทำงานแก้ปัญหา ส่วนฝ่ายค้านด้านหนึ่งต้องเป็นปากเสียงให้กับประชาชน เพราะเป็นผู้แทนฯ อีกด้านต้องถ่วงดุลตรวจสอบรัฐ

การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นนี้ คงจะไม่มีการตอบโต้แบบผิดๆจากฝ่ายรัฐ ทำนองว่าอย่ามัวแต่ขัดขา ต้องร่วมกับรัฐบาลทำงานแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านสิ

แน่นอนว่า อะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน จะเป็นส.ส.ฝ่ายไหนต้องร่วมมือทั้งสิ้น

แต่ความเป็นฝ่ายค้านต้องตรวจสอบรัฐบาลไปพร้อมๆกันด้วย!!

ตรวจสอบเพื่อประโยชน์กับประชาชนเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณสูญเปล่า และต้องคุ้มค่าเงินเดือนที่มาจากภาษีอากรของชาวบ้านด้วย

ที่ต้องเน้นย้ำอย่างนี้ เพราะดูเหมือนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์อาจจะยังปรับตัวจากยุคก่อนหน้านี้ไม่ได้

ตอนนี้ไม่ใช่รัฐบาลจากรัฐประหาร และสภาก็ไม่ใช่สนช.อีกแล้ว ตอนนี้เป็นยุครัฐสภา ดังนั้นฝ่ายค้านต้องตรวจสอบ อีกทั้งการตรวจสอบของฝ่ายค้าน จะเอามาอ้างเพื่อกลบเกลื่อนประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายรัฐไม่ได้

จะมาอ้างว่า มีฝ่ายค้านไม่สร้างสรรค์ คอย ขัดแข้งขัดขา จนไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วนัก ย่อมไม่ได้!?!

นั่นไม่ใช่เหตุผล แต่เป็นข้ออ้างที่ปัดความผิดใส่ ฝ่ายค้านมากกว่า

หลักการของระบอบประชาธิปไตยเป็นเช่นนี้ ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุล

และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ก็คือ การรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอีกด้านหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้

ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาแล้งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนี้ได้ไม่ดีพอ จะมาโทษการตรวจสอบของฝ่ายค้านไม่ได้เป็นอันขาด

เดี๋ยวจะเข้าทำนอง รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง!

บทความก่อนหน้านี้แก้ที่มา ส.ว.
บทความถัดไปพูดแล้วต้องทำ-อย่าช้า