Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ. 2563

วรรณศิลป์สิ้น"อุชเชนี" ประคิณ ชุมสายฯ

11 พ.ค. 2559 - 17:35 น.

ข่าวทะลุคน

มือสร้างสรรค์วรรณศิลป์คนสำคัญ "อุชเชนี" ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ลับล่วงในวัย 97 ปี
เจ้าของผลงาน "ขอบฟ้าขลิบทอง" รวมบทกวีที่ได้รับยกย่องในคุณค่าสาระ ที่ช่วยให้ผู้อ่านมีทัศนะต่อชีวิตและโลกกว้างขึ้น ควบคู่ไปกับความรื่นรมย์ในรสกวี

ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

ทั้งยังมีรวมบทกวี "ดาวผ่องนภาดิน" ร้อยแก้ว "เพียงแค่เม็ดทราย"

และงานแปลบทกวี "อัษมา" รวมถึง "หิ่งห้อย" ที่แปลร่วมกับ ศ.ดร.ระวี ภาวิไล
ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พ.ศ. 2536

เกิด 6 ก.ย. 2462 สกุลเดิม กรองทอง สมรสกับ ม.ล.จิตรสาน ชุมสาย

จบมัธยมศึกษาจากเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สอบได้เป็นที่ 1 ของประเทศ แผนกศิลปะภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส เข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จปริญญาตรีและโท และได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัยจากมหาวิทยาลัยซอร์บอร์น

เริ่มเขียนกลอนระหว่างเรียนจุฬาฯ งานชิ้นแรกที่ตีพิมพ์คือกลอนสั้น "มะลิแรกแย้ม"

ทั้งเขียนผลงานร้อยแก้วในนามปากกา "นิด นรารักษ์"
ทุกผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม

ฝากไว้ในโลกวรรณศิลป์


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วรรณศิลป์สิ้น"อุชเชนี" ประคิณ ชุมสายฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง