กทม. - ตั้งตำแหน่งวิชาการไม่อิงงานวิจัย

30 ม.ค. 2564 - 12:43 น.

อว. – เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ในการประชุม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณา ร่างเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) รองศาสตราจารย์(รศ.) และศาสตราจารย์(ศ.) โดย ก.พ.อ. ได้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ ซึ่งได้นำจุดเด่นของเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ ปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 มาจัดทำร่างเกณฑ์ฉบับใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ก.พ.อ.ได้เห็นชอบตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการอว.ในกรณีการใช้ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติเพื่อขอตำแหน่งวิชาการทั้งในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์นั้น ผลงานวิชาการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสาร TCI ไม่ว่าระดับใด นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขอตำแหน่งวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการในหลายๆ รูปแบบโดยไม่จำกัดอยู่ในผลงานวิชาการในรูปแบบเดิมๆ

นอกจากนี้ ก.พ.อ. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่อาศัยงานตำราหรืองานวิจัย โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่ พิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวที่ไม่ใช้ตำราหรืองานวิจัย แต่ใช้ผลงานที่ทำให้แก่พื้นที่และชุมชน หรือใช้ผลงานในการนำหลักศาสนาและปรัชญามาชี้นำวิชาการหรือชีวิตในทางโลก หรือใช้ผลงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์มาแทน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ กทม. - ตั้งตำแหน่งวิชาการไม่อิงงานวิจัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง