รัฐบาลยืนยันส่ง พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้าน โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ให้กฤษฎีกาช่วยตรวจสอบกลั่นกรองข้อกฎหมาย

เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ชอบธรรมในการแจกเงิน 1 หมื่นแก่ประชาชน 50 ล้านคน

คณะกรรมการกฤษฎีกา รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลัง คือ คณะที่ 12

ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ รวม 9 คน

ประธานคณะ พนัส สิมะเสถียร อดีตอธิบดีกรมสรรพากร-ปลัดกระทรวงการคลัง-ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

กรรมการ 1.ปัญญา ถนอมรอด อดีตประธานศาลฎีกา-ประธานตุลาการรัฐธรรมนูญหลังรัฐประหารทักษิณ ปี 2549 เป็นองค์คณะพิจารณาคดียุบพรรคไทยรักไทย

2.ธานิศ เกศวพิทักษ์ อดีตรองประธานศาลฎีกา-ตุลาการรัฐธรรมนูญหลังรัฐประหารทักษิณ ร่วมตัดสินคดียุบพรรคไทยรักไทย-องค์คณะคดียึดทรัพย์ทักษิณ 4.6 หมื่นล้าน-องค์คณะพิจารณาคดีจำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์

3.บดี จุณณานนท์ อดีตผอ.สำนักงบประมาณ-รมว.คลังรัฐบาลบรรหาร-เลขาธิการครม.รัฐบาลชวน 1

4.สมชัย ฤชุพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต-ผอ.สำนักเศรษฐกิจการคลัง-สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุคคสช. และน้องชายแท้ๆ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน ยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560

5.เข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอัยการสูงสุด

6.จารุวรรณ เฮงตระกูล อดีตเลขาธิการกฤษฎีกา

7.นนทิกร กาญจนะจิตรา อดีตเลขาธิการก.พ.

8.ศักดา ธนิตกุล ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ดูรายชื่อกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 ประวัติการทำงานแต่ละคน ล้วนอดีตผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสำคัญของประเทศ

ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการพิจารณา พ.ร.บ.กู้ 5 แสนล้าน เสนอโดยรัฐบาลเศรษฐา สำหรับใช้เป็นใบเบิกทางในการแจกดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่น

อัดฉีดสู่ประชาชน 50 ล้านคน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ สลัดตัวเลขจีดีพีเติบโตต่ำพาประเทศพุ่งไปข้างหน้า

จะถูกตรวจสอบ กลั่นกรอง พินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเข้มข้น

โดยคณะผู้อาวุโสทรงคุณวุฒิ ในนามกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12

แค่ด่านแรกก็โหดมหาหิน ?!

นายเจ็ดอักษร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน