FootNote:เงื่อนปม แห่ง ดิจิทัล วอลเล็ต เงื่อนปม แห่งโวหาร “ความรู้”

การเผชิญหน้ากันระหว่าง นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กับ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ในรายการ “คุยทะลุดราม่า” ของสถานีเวิร์คพอยท์ ทรงความหมายเป็นอย่างสูง

เนื่องจากครอบคลุมเนื้อหาตามที่เวิร์กพอยต์วางเอาไว้ นั่นคือ “ดิจิทัล วอลเล็ต” 10,000 บาท จะแจกเมื่อไหร่ เอาเงินจากไหน

เพียงคำถาม “ดิจิทัล ทรานสฟอร์มเมชั่น” คืออะไรก็เรียบร้อย

เรียบร้อยโดยที่ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เป็นผู้เสนอคำถาม เรียบร้อยโดยที่ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อยู่ในฐานะเป็นผู้ให้คำอธิบายเพื่อเป็นคำตอบ

ทุกอย่างดำเนินไปเหมือนกับการตั้งคำถามระหว่าง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ณ เบื้องหน้า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ไม่เพียงแต่สมาชิกรัฐสภา ไม่ว่าจะมาจากวุฒิสภา ไม่ว่าจะมาจากสภาผู้แทนราษฎร จะได้คำตอบเท่านั้นหากสังคมที่ติดตาม การอภิปรายชี้แจงเรื่องนโยบายก็มีบทสรุป

แต่สำหรับกรณีของ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กับ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร มีความสลับซับซ้อนมากกว่า

เพียงเห็น “รอยยิ้ม” เรียบนิ่งจาก นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร

กล่าวในทางการเมือง นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เจนเวทีมากกว่า นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร อย่างเด่นชัด ไม่ว่าในสถานะแห่งสส. ไม่ว่าในสถานะแห่งรัฐมนตรี

แต่ในด้านความรอบรู้ในเรื่อง “ดิจิทัล” สังคม ไม่แน่ใจว่าจะมีมากกว่า นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เติบโตและอยู่ในยุคแห่ง “อนาล็อก” ทั้งในทางเทคโนโนโลยีและในทางเศรษฐกิจและในทางการเมือง

ตรงกันข้าม นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ฝึกปรือวิทยายุทธ์จากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ทำงานรับผิดชอบเรื่องเงินในธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คริปโตเคอเรนซี่”

จุดต่างอย่างแหลมคมก็คือ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เห็นการเข้ามาของ “ดิจิทัล” อย่างเป็นระบบและด้วยความเข้าใจ

ไม่ว่าบนฐานแห่งการเมือง ไม่ว่าบนฐานแห่งเศรษฐกิจ ไม่ว่าบนฐานแห่งเทคโนโลยี โวหารอาจมีความจำเป็นแต่ที่มีความจำเป็นเหนือกว่า คือความรู้

หากมีความรู้ หากเริ่มต้นจาก “ฐานความรู้” ก็บ่งชี้เผยแสดง

หากไม่รู้แต่เพียรในการอธิบายและเพียรในการใช้โวหารมาเป็นเครื่องปรุงแต่ง เพื่อกลบทับความไม่รู้ การตั้งคำถามสั้นๆ ก็ฉายสะท้อนความเป็นจริงออกมาอย่างล่อนจ้อน

ระหว่างคำถามของ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร กับคำตอบใน แบบน้ำท่วมทุ่งของ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน