FootNote:ทิศทาง “น้ำประปา” ดื่มได้ ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาดไทย

คำประกาศของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะเดินหน้า “น้ำประปาดื่มได้” ผ่านการประปาภูมิภาค มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

สำคัญต่อบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของการประปาภูมิภาค สำคัญต่อจังหวะก้าวทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย

เท่ากับยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยให้ความหมายกับ “ประปา”

ต้องยอมรับว่าเป้าหมายในการจัดตั้งและสร้าง “ประปา” ขึ้นในสังคมประเทศไทย วางอยู่บนฐานแห่งความต้องการที่จะให้ประปาไม่เพียงเป็นเครื่องอุปโภคหากดำรงอยู่ในฐานะบริโภคได้

ขณะเดียวกัน ก็ต้องยอมรับว่าในระยะร้อยกว่าปีที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่ามีแต่ยุคของ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการประปานครหลวงเท่านั้น ที่กล้าประกาศ

ขณะที่ผู้ว่าการการประปาคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่การประปานครหลวง ไม่ว่าจะเป็นที่การประปาส่วนภูมิภาค อาจจะเคยมีคนคิดและหวัง แต่ก็ไม่หาญกล้าถึงกับประกาศเช่นนี้

มีเพียงแต่เมื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เท่านั้นที่กล้าประกาศ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มาจากการเมือง

ความเร้าใจเป็นอย่างยิ่งของ “น้ำประปาดื่มได้” คืออะไร

สังคมการเมืองไทยต้องยอมรับว่าคำประกาศ “น้ำประปาดื่มได้” มีรากฐานมาจากความคิดของพรรคอนาคตใหม่ และต่อเนื่องมายังพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้า

โดยที่คณะก้าวหน้าได้นำความคิดนี้ลงไปปฏิบัติจนสามารถเกิดขึ้นจริง ได้ผ่านเทศบาลอาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ความสำเร็จของเทศบาลอาจสามารถโดยประสานร่วมมือกับ คณะก้าวหน้าที่นำโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นที่ยอมรับและรับรู้อย่างกว้างขวาง

ไม่เพียงแต่ในบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง หากแต่กระทรวงมหาดไทยยังมอบรางวัล พร้อมกับเงินตอบแทนเป็นจำนวน 3.2 ล้านบาท

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายหลักของการประปาภูมิภาคจึงเป็นอีกการยอมรับหนึ่ง

ไม่ว่าจะมองบทบาทของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากมุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากมุมของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นี่ย่อมเป็นเรื่องของหลักการโดยมีประโยชน์ประชาชนเป็นเป้า

ทุกอย่างดำเนินไปเหมือนกับการยอมรับต่อนโยบาย “สุรา ก้าวหน้า” และการยอมรับต่อนโยบาย “สมรสเท่าเทียม”

เพราะถึงเวลาแล้วที่จะเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้แสดงบทบาท เพราะถึงเวลาแล้วที่สังคมจะเปิดใจยอมรับ ต่อความหลากหลายทางเพศบนฐานแห่งคนเท่ากัน

และถึงเวลาแล้วที่ยุทธศาสตร์ “น้ำประปาดื่มได้” จะเป็นมาตรวัดยุคทันสมัยอย่างเป็นจริงของสังคมการเมืองไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน