31 พ.ค. มีรายงานข่าว่า ที่ประชุมสนช.เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โดย วิปสนช.จะประชุมเตรียมการในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เพื่อเตรียมพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ ซึ่งจะตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) จำนวน 50 คน ขึ้นมาพิจารณา เป็นฝ่ายรัฐบาล 10 คน สนช. 40 คน โดยวันพิจารณา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนตรี(ครม.) มาแถลงต่อ สนช.ว่าจะใช้งบประมาณอย่างไร เบื้องต้นได้ประสานให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) โทรทัศน์รัฐสภา และเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและติดตามการพิจารณาการใช้งบประมาณ

โดยทั้งนี้ จะหารือกันว่าการอภิปรายจะแบ่งกันอย่างไร ซึ่งโดยปกติจะให้อภิปรายคนละ 8 นาที และคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาวาระแรกให้เสร็จในวันเดียว ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับการปฏิรูปด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก (อีอีซี)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ 2.26 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% จากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นสัดส่วน 75.4% ของวงเงินงบประมาณ, รายจ่ายลงทุน 660,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1% คิดเป็นสัดส่วน 22% ของวงเงินงบประมาณ, รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 78,200 ล้านบาท ลดลง 10% คิดเป็นสัดส่วน 2.6% ของวงเงินงบประมาณ ขณะที่รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ ส่วนประมาณการรายได้ อยู่ที่ 2.55 ล้านล้านบาท และมีการตั้งวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลไว้ที่ 4.5 แสนล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณ 61 คิดเป็นสัดส่วน 2.6% ของจีดีพี

สำหรับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2562 สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1.กระทรวงศึกษาธิการ 489,000 ล้านบาท 2.กระทรวงมหาดไทย 373,000 ล้านบาท และ 3.กระทรวงการคลัง 242,000 ล้านบาท

โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านกฎหมายงบประมาณไปแล้วกว่า4ฉบับ และกำลังเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.จำนวน 1 ฉบับ รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 13,928,000 ล้านบาท

โดยประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วงเงิน 2,575,000 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงิน 2,720,000 ล้านบาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 2,900,000 ล้านบาท

รวมกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอให้ สนช. พิจารณาลงมติเห็นชอบ วงเงิน 3,000,000 ล้านบาท

และถ้านับปลายปีงบประมาณประจำปี 2557 วงเงิน 2,525,000 ล้านบาทเข้าไปด้วย จะทำให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และ คสช. ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีไปทั้งหมด กว่า 16 ล้านล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน