ครม.ไฟเขียวตั้ง ‘รวี ประจวบเหมาะ’ ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นั่ง เก้าอี้ผู้ทรงฯในกก.คดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นโฆษกกระทรวง แทน นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กษ. และ แต่งตั้ง นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัด กษ. และนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัด กษ. เป็นรองโฆษกกระทรวง แทน นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัด กษ.

นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งสเริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 จำนวน 4 คน คือ 1.นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล 2.นายอรุณ บุญชม 3.นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ และ 4.นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

และครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ แต่งตั้ง นายรวี ประจวบเหมาะ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความมั่งคงประเทศในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

บทความก่อนหน้านี้นายใหญ่คนใหม่! เสือเหลืองประกาศแต่งตั้ง “ปีเตอร์ บอสซ์” นั่งแท่นกุนซือ สัญญา 2 ปี
บทความถัดไปคลังเปิดคลินิกภาษี มึน! ธุรกิจเมินเข้าระบบ จำนวนไม่กระเตื้องมาแค่ 4.3 แสนราย