“วิญญัติ” โต้ “พุทธิพงษ์” ขู่ไลฟ์สดเสี่ยงผิดพรก.ฉุกเฉินฯ-พรบ.คอมฯ ชี้ตอกย้ำใช้อำนาจตามอำเภอใจ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 15 ต.ค.2563 นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมาย เพื่อสิทธิและเสรีภาพ (สกสส.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการเสนอข่าวนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ออกมาระบุว่าข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 2 ระบุไว้ว่า ห้ามเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด รวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อยากให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายติดตามการไลฟ์สดด้วย ซึ่งกระทรวงและรัฐบาลได้ติดตามและเก็บข้อมูลไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2563 บางกลุ่มอาจมองว่าไม่มีปัญหาก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆ แต่หากพบว่าการไลฟ์สดนั้นมีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมฯ และพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการตามกฏหมายทันทีนั้น

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

เห็นว่า ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่นายกรัฐมนตรีประกาศ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 ที่ผ่านมานั้น อยากตั้งข้อสังเกตว่าไม่น่าจะเข้าหลักเกณฑ์ในการประกาศใช้ เนื่องจากการจะประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงได้นั้นจะต้องเป็นเรื่องสถานการณ์มีการก่อการร้าย การใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือของบุคคลและมีความจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหายุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที แต่เท่าที่ดูจากการชุมนุมเมื่อคืนนี้ เห็นว่าไม่ได้มีลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น แกนนำการชุมนุมก็ประกาศยุติ แต่ก็ใช้กำลังสลายการชุมนุมเหมือนอยากให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตาย การประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนี้ มีนัยยะอะไรในทางมิชอบหรือไม่ จะต้องมีการตรวจสอบโดยอำนาจศาลต่อไป

นายวิญญัติ กล่าวต่อว่า ส่วนที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล ได้ออกมาพูดทำนองว่าการไลฟ์สดเป็นความผิดกฎหมายนั้น ความเห็นเช่นนี้อาจทำให้สังคมเข้าใจผิดหรือสร้างความสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย เสมือนเป็นการริดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรง ที่ผ่านมาประเทศชาติมีปัญหาก็ล้วนแต่เกิดการลุแก่อำนาจของรัฐ จึงอยากทำความเข้าใจว่า รัฐต้องยึดและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 ด้วย

ออกเองก็ใช้ให้ถูกและมีสติ หากจะอ้างว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14 (2),(3) ก็ยังมีขั้นตอนการแจ้งเตือนตามประกาศดังกล่าว ต้องให้เวลาในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลโดยเร็วที่จะดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ดังนั้นจะอ้างว่าการไลฟ์สดไปเรื่อยๆเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงการใช้อำนาจอำเภอใจเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีจำเป็น ผู้ไลฟ์สดจะสามารถรู้ล่วงหน้าได้หรือไม่ว่าใครจะพูดอะไร เมื่อฝ่ายรัฐก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าใครจะทำผิดกฎหมายในปัจจุบันเวลานั้น ก็ย่อมจะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน ความเห็นทำนองนี้ของรัฐมนตรีจึงเป็นอันตรายต่อประชาชน ผมอยากย้ำว่า เมื่อมีกฎหมาย มีประกาศ ก็ทำตามนั้น อย่าสนองอารมณ์จนข้ามขั้นตอน ”

 

อ่าน พุทธิพงษ์ เรียกประชุมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ย้ำต้องปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน