ครม.เห็นชอบ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม. จากเหตุผู้ชุมนุม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 16 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ มีมติเห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ

เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่ากลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่า “คณะราษฎร 2563” ซึ่งมีแกนนำที่สำคัญเช่น นายอานนท์ นำภา, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นายภาณุพงศ์ จาดนอก ได้เชิญชวน ปลุกระดม และดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะขึ้น ในกรุงเทพฯหลายครั้ง

กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้กระทำการที่ล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะในหลายประการ รวมทั้งมีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งยังมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล

นายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ ส่งผลให้รัฐบาลสามารถควบคุมการชุมนุมมิให้เกิดความรุนแรง และไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเอื้อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ จึงเห็นควรนำเสนอครม.ให้ความเห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน