เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ข้อมูลการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ประจำเดือน ต.ค.2563 โดยมีพรรคการเมืองได้ที่รับเงินบริจาค 12 พรรค พรรคที่ได้รับเงินบริจาคสูงสุดคือ พรรคภูมิใจไทย รวมเงินบริจาค 4,610,000 บาท รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ รวมเงินบริจาค 3,218,000 บาท พรรคก้าวไกล รวมเงินบริจาค 2,517,000 บาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พรรคเสรีรวมไทย รวมเงินบริจาค 1,180,000 บาท พรรคประชากรไทย รวมเงินบริจาค 318,000 บาท พรรคราชสีห์ไทยดี (พลังไทยดี) รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 100,000 บาท พรรครวมพลังประชาชาติไทย รวมเงินบริจาค 65,000 บาท พรรคกล้า รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 60,214 บาท

พรรคประชาชาติ รวมเงินบริจาค 50,000 บาท พรรคภราดรภาพ รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 30,000 บาท พรรคไทยรักราษฎร์ (รวมใจไทย) รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 30,000 บาท และพรรครักษ์ธรรม รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 21,000 บาท ตามลำดับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน