Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 25 พ.ค. 2563

รมว.แรงงาน ชวนประชาชนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40เร่งประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคม

29 ต.ค. 2561 - 11:40 น.

สำนักงานประกันสังคม ชูโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระในชุมชนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้มีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2562 โดยตั้งเป้าให้มีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จำนวน 1 ล้านคน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่างๆ ทั้งการให้แรงงานอิสระเข้าถึงหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันที่ดี เหมาะสมในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ได้มีการกำชับให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการสร้างเครือข่ายประกันสังคม ผลักดันให้เกิดการประกันสังคมถ้วนหน้า ภายใต้โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระในชุมชนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้มีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2562 โดยมีเป้าหมาย จำนวน 1 ล้านคน

โดยผู้ที่จะประกันตนตามมาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 3. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เคย สมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 (บุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้) 4. ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม 5. บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปอีกว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดทีมหมุนเวียนลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายประกันสังคมและจูงใจให้แรงงานอิสระในชุมชนสมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ มีหมู่บ้านที่มีลูกบ้านสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100% จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 5 เพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างทั่วถึงตามนโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” จึงขอเชิญชวนแรงงานนอกระบบที่สนใจ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รมว.แรงงาน ชวนประชาชนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40เร่งประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง