เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดีพร้อมใช้ ส่งต่อให้น้อง ๆ นักเรียนไปใช้งานต่อ โดยสำนักการศึกษาจัดทำโครงการ “ส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัด กทม. ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาค ได้ทดลองนำร่องใช้งานที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน พบว่านักเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการเรียนมีการเรียนรู้แบบ Active Learning คือมีความสนใจในการเรียน และมีสมาธิขณะเรียนมากขึ้น

“นโยบาย Digital Classroom เดิมเป็นนโยบายเพื่อจัดหา Tablet เพื่อการเรียนรู้ แต่พอมาทำงานเห็นว่า คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ดีกว่า จึงเป็นที่มาการรับบริจาคคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมดประมาณ 130,000 คน ซึ่งเป็นช่วงวัยนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ กทม. จึงมีนโยบายเริ่มให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โดยเป้าหมายช่วงแรกได้ทำร่วมกับเอกชน จัดหาคอมพิวเตอร์จำนวน 2,200 เครื่อง และจะขยายให้ครบตามเป้าหมายต่อไป” นายศานนท์ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กล่าวไว้ในช่วงหนึ่งของกิจกรรมการสร้างความเข้าใจในโครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และโครงการปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้

กทม. ได้กำหนดเป้าหมายจัดหาคอมพิวเตอร์ให้ถึง 130,000 เครื่อง ภายในระยะเวลา 4 ปี เริ่มต้นที่ 2,200 เครื่อง นำร่อง 11 โรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มจำนวนเป้าหมายเป็น 12,500 เครื่อง 44,000 เครื่อง และ 72,000 เครื่อง ภายในปี 2567 2568 และ 2569 ตามลำดับ เพื่อสร้างการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด สร้างคุณภาพการเรียนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงของน้อง ๆ ในกรุงเทพฯ ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://digitalclassroom.bangkok.go.th “คอมพ์เก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด”

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ e-Book กทม.สาร : https://link.bookkurry.com/bkk_news_issue_287

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน