สังคมที่ดี ต้องเริ่มจากตรงไหน? ใช้ต้นทุนอะไร? เงิน เวลา ผู้คน?

ชวนติดตามเส้นทาง กว่าจะมาเป็น “ธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างความยั่งยืน” และพบกับแพลตฟอร์มต่อยอด (โครงการ SET Social Impact SE101 @University) สร้างสังคมคุณภาพ ผ่านสถานศึกษา ที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็น “นักธุรกิจเพื่อสังคม”
#SET #SE #SocialEnterprise #SETSocialImpact #Voluntist #PlantD #SETEveryWhereEveryOne

บทความก่อนหน้านี้ผู้บริหารและพนักงานเครือซีพีทั่วประเทศ รวมพลังจิตอาสา สืบสานการทำความดี พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เรา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
บทความถัดไปช้างศึกหนุ่ม เร่งฟื้นฟูร่างกาย – ศรายุธ เผยถึงการเล่นหญ้าเทียม ศึกซีเกมส์