Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 2563

พ.ร.บ.ใหม่! ถูกเรียกตรวจ โชว์รูปบัตรในมือถือ ใช้แทนใบขับขี่จริงได้

24 พ.ค. 2562 - 17:19 น.

พ.ร.บ.ใหม่! ถูกเรียกตรวจ โชว์รูปบัตรในมือถือ ใช้แทนใบขับขี่จริงได้

วันที่ 22 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 เพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยประเด็นที่น่าสนใจ ในพ.ร.บ. นี้ คือ มาตรา 8 ที่ระบุว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 31/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 “มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พ.ร.บ.ใหม่! ถูกเรียกตรวจ โชว์รูปบัตรในมือถือ ใช้แทนใบขับขี่จริงได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง