Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 2563

อธิบดี กกจ. ให้การต้อนรับประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และคณะ

27 ส.ค. 2562 - 14:00 น.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับนายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณกรมการจัดหางานที่เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

โดยนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 กำหนดให้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน มีหน้าที่ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทําภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงานก็ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย ซึ่งการแจ้งเข้า-ออกจากงานของแรงงานต่างด้าวนั้น ผู้ประกอบการจะต้องเดินทางมาแจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นนโยบายการทำงานของกรมการจัดหางานในการให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยการแจ้งเข้า-ออกจากงานของแรงงานต่างด้าวผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ทางออนไลน์ทั้งใน Smartphone Tablet หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบในเดือนกันยายนนี้

ด้านนายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กล่าวขอบคุณที่กรมการจัดหางานเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งการแจ้งเข้า-ออกจากงานของแรงงานต่างด้าวทางออนไลน์ในครั้งนี้จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สำนักงานฯ ทั้งยังสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย การกระทำผิดก็จะไม่เกิดขึ้นอีกด้วย


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ อธิบดี กกจ. ให้การต้อนรับประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และคณะ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง