Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 29 มี.ค. 2563

PEA ขออภัยผู้ใช้ไฟฟ้า แอดมินตอบคำถามคลาดเคลื่อน ปมค่าประกันใช้ไฟฟ้า

25 มี.ค. 2563 - 17:58 น.

PEA ขออภัยผู้ใช้ไฟฟ้า แอดมินตอบคำถามคลาดเคลื่อน ปม ค่าประกันใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันใช้ไฟฟ้า / จากกรณีรัฐบาลเห็นชอบให้คืนเงิน “ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า” ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืน จำนวนกว่า 23 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินกว่า 33,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300-12,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าและจำนวนเฟสที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.63 และรับเงินตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.63 เป็นต้นไป

โดยพบว่าวันนี้ (25 มี.ค.) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นวันแรก ซึ่งพบว่า มีประชาชนจำนวนมาก เข้าไปลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของทั้ง 2 เว็บ จนหน้าเว็บของทั้งกฟภ.และกฟน.มีปัญหา ซึ่ง การไฟฟ้าแจ้งขอความร่วมมือประชาชนอย่าเพิ่งแย่งกันใช้บริการ เพราะระบบการคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินให้ทุกสิทธิ ไม่มีวันสิ้นสุด ตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้พบว่า มีสมาชิกทวิตเตอร์ได้เข้าไปสอบถาม ถึงการคืนเงินประกันดังกล่าว ว่า ภายหลังการคืนเงินแล้ว หากมิเตอร์ได้รับความเสียหาย จะต้องจ่ายเงินเองเนื่องจากไม่มีเงินประกันแล้วใช่หรือไม่

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบคำถามว่า "กรณีเงินประกันเมื่อขอคืนมาแล้ว สิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกไป หากมิเตอร์เสียหาย ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ กรณีหากท่านไม่สะดวกที่จะยื่นเรื่องขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าก็สามารถทำได้ หากไม่ขอเงินคืนประกันดังกล่าวจะยังอยู่เหมือนเดิม"

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มี.ค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงประเด็นข่าวการเผยแพร่กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าแล้วสิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ และมีการส่งต่อข้อความดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

1.เงินที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามาลงทะเบียนขอรับเงินคืนนั้น เป็นเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับมิเตอร์

2.จากเดิมประชาชนมาขอใช้ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วนคือ ค่าติดตั้งมิเตอร์ และค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า ที่จะเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ เช่น มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ ประเภทบ้านอยู่อาศัย จะมีการจ่ายค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า 300 บาท เพราะการที่จะเรียกเก็บเงินผู้ใช้ไฟฟ้าได้ต้องใช้ไฟให้ครบเดือนก่อน และเมื่อถึงกำหนด ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนก็จะหักเงินส่วนนี้ไป

3.กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีกระบวนการและขั้นตอนการแจ้งเตือนเป็นระยะเวลา 28 วัน เช่น เดิมหากไม่มีการชำระค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนจึงจะเข้าสู่กระบวนการงดการจ่ายไฟ

4.แม้ว่าภายหลังที่คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วก็ตาม หากพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านั้นๆ มีปัญหาจากการใช้งานตามปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ เพราะมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5.อย่างไรก็ตามขณะนี้มีประชาชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเป็นจำนวนมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนทยอยการเข้าไปลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ PEA ขออภัยผู้ใช้ไฟฟ้า แอดมินตอบคำถามคลาดเคลื่อน ปมค่าประกันใช้ไฟฟ้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง