ซีพี แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และอยู่เบื้องหลังนำไทยเข้า CPTTP หลังมีผู้บิดเบือนว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง หวังผลประโยชน์จากการเข้าร่วมข้อตกลงนี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 7 พ.ค. 2564 สำนักสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยแพร่แถลงการณ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยระบุข้อความดังนี้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการเผยแพร่และนำเสนอข่าวสารที่สร้างความสับสนให้กับสังคม โดยทำให้เข้าใจผิดว่าข้อตกลง CPTPP เป็นของ “ซีพี” และบิดเบือนว่าซีพีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP นี้

ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอเรียนให้ทราบว่า ความเข้าใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด และการตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP ของประเทศไทยหรือไม่นั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยข้อเท็จจริง CPTPP หมายถึง ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership ชื่อย่อว่า CPTPP โดยเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ครอบคลุมประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันสมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

สุดท้ายนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ CPTPP และหากปรากฏว่ามีผู้ใดพยายามบิดเบือนข้อมูลอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายต่อองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน